Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 31 Iulie 2020 18:06

Specialiștii STO sunt instruiți privind implementarea procedurilor de formare profesională a şomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare și de instruire la locul de muncă

Specialiștii STO sunt instruiți privind implementarea procedurilor de formare profesională a şomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare și de instruire la locul de muncă

În vederea sporirii competenţelor în aplicarea prevederilor Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurare de şomaj, în perioada 28 februarie -01martie 2019, în incinta ANOFM se desfășoară seminarul de instruire a specialiştilor subdiviziunilor teritoriale responsabili de măsurile de formare profesională a şomerilor.
 
Formatorii seminarului, Cristina Arapan, șef și Ion Stîngaci, șef adjunct al Direcției implementarea politicii de ocupare, din cadrul ANOFM le vor oferi participanților un set de recomandări cu privire la acțiunile prioritare necesare pentru implementarea noii legi cît și aspecte privind implementarea Procedurii de formare profesională a şomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 1276/2018 și Procedurii de instruire la locul de muncă în cadrul unităţii, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1276/2018.