Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Noiembrie 2020 17:25

ANOFM va contribui la dezvoltarea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor și îmbunătățirea abilităților de angajare

ANOFM va contribui la dezvoltarea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor și îmbunătățirea abilităților de angajare

Astăzi, 20 decembrie 2018 s-a desfășurat atelierul de lucru „Dezvoltarea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor și îmbunătățirea abilităților de angajare”, eveniment organizat de  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale (UNDESA).
 
La eveniment au participat Rita Columbia, reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) care a vorbit despre importanța atelierului de lucru și Conceptului de Program de Garanție a competențelor pentru Adulți 60+.  Valeriu Sainsus, Centrul de Cercetări Demografice, Institutul Național de Cercetări Economice care a făcut o prezentare a caracteristicilor demografice ale persoanelor vârstnice. Mariana Iațco, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova (USM) care a vorbit despre provocările pe piața muncii a persoanelor vârstnice. Diana Ciobanu, Coordonator Programe Help Age International, platforma pentru Îmbătrânire Activă a prezentat recomandări și referințe pentru realizarea documentelor specifice. Viorica Antonov, Expert Național, UNDESA/UNFPA, a prezentat aspecte privind dezvoltarea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor:etape și mijloace.
 
În deschidere, dna Raisa Dogaru, director al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a subliniat importanța  creșterii capacității de angajare a adulților și de racordare a competențelor lor la cerințele pieții muncii. „Astăzi avem înregistrate circa 3000 de persoane vârstnice, cu diverse nivele de instruire și abilități de muncă. ANOFM împreună cu structurile sale teritoriale va sprijini adulții, în special persoanele 60+ la încadrarea în câmpul muncii. Vom organiza evenimente de informare cu privire la profesii și specificul pieții muncii, la servicile și programele pe piața muncii, la fel, vom dezvolta parteneriate cu  instituțiile de învățământ, partenerii sociali,  agenții economici în facilitarea implementării politicilor ocupaționale  destinate persoanelor adulte și anume înscrierea adulților 60+ la cursuri de formare, participarea adulților la activități de mentorat, stagii de perfecționare, în instruiri la locul de muncă, etc.”, a declarat Raisa Dogaru.
 
În cadrul sesiunii plenare, participanții au lucrat în echipe la subiectele privind îmbunătățirea abilităților și capacității de angajare a vârstnicilor și prevenirea abuzurilor asupra vârstnicilor la locul de muncă.
Conceptul de Program de Garanție a competențelor pentru Adulți 60+ este dezvoltat, în baza bunelor practici europene. Racordat la necesitățile adulților pe piața muncii, acest program urmărește să ofere o bună educație continuă, mentorat, oportunități de angajare pentru adulți. Programul are drept obiective: dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici; intervenție timpurie și activare; măsuri de susținere pentru integrarea pe piața muncii a adulților; monitorizarea, evaluarea și promovarea programelor de garanție. Ca actor principal în implementarea acestui program se propune a fi ANOFM care împreună cu subdiviziunile sale teritoriale va avea misiunea de consolidare a cooperării dintre serviciile de ocupare a forței de muncă publice și private, furnizori de orientare sau ghidare în carieră, instituții de educație și formare profesională și agenți economici.