Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Noiembrie 2020 16:45

18 decembrie- Ziua Internațională a Migranților

18 decembrie- Ziua Internațională a Migranților

Ziua Internațională a Migranților este aniversată în fiecare an, la 18 decembrie, de către toate statele membre ale ONU, pentru a recunoaște eforturile, contribuțiile și drepturile migranților din întreaga lume. Este marcată printr-un apel la comunitatea internațională de a contribui la conștientizarea de către publicul larg a problemelor cu care se confruntă persoanele migrante și să atragă atenția asupra faptului că o gestionare eficientă a acestui fenomen poate aduce beneficii tuturor.
 
Migranții originari din R. Moldova contribuie la crearea locurilor de muncă prin inițiative antreprenoriale, furnizarea de bunuri și servicii necesare familiilor, precum și acoperirea lacunelor de pe piața forței de muncă autohtonă.
 
 În acest context, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul structurilor sale teritoriale organizează în comun cu partenerii săi seminare informative cu participarea inclusiv a tinerilor pe întreg teritoriul țării. Participanții la seminare vor afla despre drepturile lucrătorilor migranți, oportunitățile de angajare în Moldova, serviciile prestate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, posibilitățile de angajare legală peste hotare și riscurile migrației ilegale, serviciile prestate de către instituțiile statului la fiecare etapă a migrației etc.
 
Totodată, proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală” a susținut Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în aplicarea politicilor și oferirea serviciilor calitative de reintegrare și ocupare a migranților reveniți. În rezultat, a fost elaborată Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 2017 – 2021 și a fost dezvoltat mecanismul de referire pentru migranții reveniți. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2018, peste 5 800 de cetățeni moldoveni reveniți de peste hotare au beneficiat de sprijin pentru a se reintegra în câmpul muncii. Toate aceste rezultate au fost prezentate la 18 decembrie 2018,în cadrul unui eveniment desfășurat cu prilejul Zilei Internaționale a Migranților. Dna Dogaru Raisa, director ANOFM, prezentă la eveniment a mulțumit proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală” pentru susținere, datorită căruia ANOFM și structurile sale teritoriale au reușit să ajute un număr tot mai mare de cetățeni reveniți să se încadreze în cîmpul muncii și societate. „Astfel, cu ajutorul proiectului, astăzi avem persoane responsabile de reintegrarea în structurile noastre teritoriale din toate 35 raioane, capabile să ofere sprijin calitativ persoanelor revenite, am actualizat sistemul informațional pe segmentul migrației, am desfășurat campanii dedicate Zilei Internaționale a Migranților, și am îmbunătățit cooperarea cu toți partenerii locali și echipele multidișciplinare”.
 
Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018, 1056 cetățeni ai Republicii Moldova reveniți de peste hotare au fost înregistrați cu statut de șomer. În rezultatul serviciilor prestate de AOFM în perioada de referință au fost angajate 478 de persoane revenite de peste hotare.
 
Precizăm, că în anul 2000 Organizația Națiunilor Unite a desemnat data de 18 decembrie ca Zi Internațională a Migranților, ca urmare a adoptării la 18 decembrie 1990 a Convenției privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora.

 
Republica Moldova consemnează Ziua Internațională a Migranților începând cu anul 2003, an în care a aderat la Organizația Internațională pentru Migrație.