Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Noiembrie 2020 17:31

Comunicat informativ cu privire la rezultatele Campaniei de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, în perioada 03 - 08 decembrie 2018

Comunicat informativ cu privire la rezultatele Campaniei de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, în perioada 03 - 08 decembrie 2018

În contextul marcării la 3 decembrie a Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (zi proclamată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 14 octombrie 1992), în perioada 03 decembrie - 08 decembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu structurile sale teritoriale au organizat mai multe activități dedicate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, care au avut drept scop creşterea gradului de informare a acestora privind serviciile prestate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (AOFM), sporirea şanselor de integrare profesională și sensibilizare a angajatorilor în vederea angajării persoanelor cu dizabilități în cîmpul muncii.
 
În perioada menționată au fost organizate 49 de activități cu participarea persoanelor cu dizabilități: 38 seminare informative, cu oferirea informațiilor despre oportunitățile și serviciile pe care AOFM le oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, locurile de muncă libere gestionate și condițiile de ocupare a acestora. De asemenea, au fost organizate 4 ședințe ale Clubului Muncii, 4 seminare de instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă și 3 seminare de ghidare în carieră. În total au participat la activitățile organizate 763 persoane cu dizabilități, inclusiv 158 persoane cu statut de șomer.
Subliniem că la aceste activități au participat și tineri, inclusiv copii cu dizabilități și elevi ai gimnaziilor, liceelor.
 
Tot în această perioadă au fost organizate 15 activități cu scop de sensibilizare și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, în special dreptul la muncă, cu participarea a 133 de agenți economici. Astfel, agenții economici au fost informați despre prevederile Legii nr.105 din 14.06.2018, cu privire la promovarea ocupării și asigurării de șomaj, care va intra în vigoare la 10 februarie 2019, și anume despre noile măsuri active de ocupare, printre care subvenții pentru angajatorii care angajează persoane cu dizabilități din rîndurile șomerilor și subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.
 
 La fel, reprezentanții ANOFM și AOFM au participat la activitățile organizate de către autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale, asociațiile persoanelor cu dizabilități ș.a.
 
AOFM în această perioadă au organizat și participat în total la 64 de activități în comun cu reprezentanții autorităților publice locale, consiliilor raionale, direcțiilor de asistență socială, protecție a familiei, consiliilor teritoriale de determinare a dizabilității și capacității de muncă, instituțiilor de învățământ, agenților economici, ONG-urilor și mass-mediei locale.
 
În vederea îmbunătățirii transparenței informației pe piața muncii și creșterii gradului de informare, inclusiv în rândul persoanelor cu nevoi speciale, în cadrul Campaniei de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități ANOFM/AOFM au promovat utilizarea canalelor de informare și recrutare: site-ul www.anofm.md, portalul locurilor de muncă vacante www.angajat.md, platforma târgurilor on-line a locurilor de muncă www.e-angajare.md, Centrul de informare despre piața muncii, Centrul de Apel – Piața Muncii – tel. 0 8000 1000.