Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 12:02

Notă informativă cu privire la acordarea serviciilor de stimulare a mobilității forței de muncă în anul 2018, 9 luni

Notă informativă cu privire la acordarea serviciilor de stimulare a mobilității forței de muncă în anul 2018, 9 luni

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), acordă suport la angajarea în câmpul muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi oferă servicii ce ţin de competenţa acesteia, în limita legislaţiei în vigoare. Serviciile AOFM sunt gratuite și sunt destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (cu și fără statut de șomer), cât și pentru persoanele angajate care doresc să-și schimbe locul de muncă.
            În scopul creşterii șanselor de ocupare şi valorificării competenţelor profesionale, persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate cu statut de șomer la AOFM pot beneficia de servicii de stimulare a mobilității forței de muncă, precum şi de alte servicii care sporesc şansele de angajare. Astfel, şomerii care se încadrează cu contract individual de muncă la un loc de muncă:

  • într-o altă localitate selectată de AOFM la o distanţă mai mare de 30 km de localitatea în care îşi au domiciliul beneficiază de o indemnizaţie unică de încadrare egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent (pentru anul 2017 salariu mediu pe economie a fost de 5697,1 lei);
  • într-o altă localitate selectată de AOFM şi, ca urmare, îşi schimbă domiciliul primesc o indemnizaţie unică de instalare egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.

                       În vederea sporirii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural sau a persoanelor din localităţi urbane care nu găsesc un loc de muncă din cauza dezechilibrului pe piaţa muncii în aspect de medii rural şi urban, AOFM pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 au acordat servicii de stimulare a mobilității forței de muncă la 58 persoane înregistrate cu statut de şomer (de două ori mai multe persoane față de aceeași perioadă a anului 2017).
            Majoritatea șomerilor beneficiari au fost din localitățile rurale (72%, 42 persoane), 69% au fost femei (40 persoane), iar aproximativ jumătate dintre ei (48%) au fost tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (28 persoane).
            Din totalul șomerilor beneficiari, 33 persoane (57%) au beneficiat de indemnizaţie unică de încadrare în mărime de 5697,1 lei, iar 25 persoane (43%) au beneficiat de indemnizaţie unică de instalare în mărime de 17091,3 lei.
 
            Persoanele care doresc să beneficieze de servicii de stimulare a mobilității forței de muncă pot să se adreseze la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază au domiciliul. Datele de contact ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi accesate la adresa electronică: http:www.anofm.md/network/agency.
            Informaţie utilă pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în câmpul muncii poate fi găsită pe site-ul www.anofm.md sau primită operativ la Centrul de Apel – Piaţa Muncii, tel. 0-8000-1000, (orele: 08:30-15:30, de luni până vineri), apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova. De asemenea, informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md.