Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 11:40

Notă informativă privind conlucrarea cu tinerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în anul 2018, 9 luni

Notă informativă  privind conlucrarea cu tinerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în anul 2018, 9 luni

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) au fost înregistrate cu statut de șomer 6606 de persoane tinere (16-29 ani), ceea ce constituie 27,9% din numărul total de șomeri înregistrați în perioada respectivă (23601 pers.). Au fost plasați în câmpul muncii 3453 tineri sau 52,3% din totalul tinerilor înregistrați ca șomeri.
Se atestă o scădere cu 2309 a numărului de șomeri tineri înregistrați față de 9 luni ale anului 2017 (8915 șomeri tineri) și a numărului de tineri plasați în cîmpul muncii (4382 persoane). Scăderea numărului de tineri înregistrați se datorează micșorării numărului total de șomeri înregistrați în perioada respectivă.
Din totalul tinerilor (16-29 ani) înregistraţi la AOFM cu statut de şomer 8,9% au avut studii primare 53,6% - gimnaziale, 9,7% - liceale, medii generale, 16,3% - secundar profesionale, 4,4% - colegiale, 7,1% - studii superioare și postuniversitare. Respectiv, 72,2% tineri nu au nici o profesie/meserie/calificare și necesită în special antrenare la cursuri de formare profesională.
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 au absolvit cursurile de formare profesională 1045 tineri cu vîrsta cuprinsă 16-29 ani (64,1% din nr. total de absolvenți), cei mai mulți fiind din mun. Chișinău, UTAG, r. Anenii Noi, etc. Cei mai mulți tineri - 881 (84,3%) au urmat cursuri de calificare, obținând o profesie solicitată pe piața muncii, recalificare – 153 (14,6%), perfecționare - 11 persoane (1,1%).
În 9 luni ale anului 2018 numărul tinerilor cu statut de șomer care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională a fost de 9884 persoane, inclusiv trec[tori. Numărul tinerilor fără statut de șomer (16-29 ani) care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională a constituit 18882 persoane. Majoritatea tinerilor au fost informați referitor la prevederile legislației în vigoare din domeniul ocupării forței de muncă, locurile de muncă înregistrate în baza de date a ANOFM și condițiile de ocupare a acestora, modul de completare a CV-ului, scrisorii de motivare și cum să se prezinte la interviul de angajare.
Indicatorii care se referă la durata aflării în șomaj a tinerilor, arată că aceștia se integrează pe piața muncii mai repede comparativ cu alte grupe de vârstă. Astfel, ponderea tinerilor care se mențin ca șomeri cu durata de pînă la 6 luni constituie 66,9%, durata de 6-12 luni – 25,0%, cu durata de 12-24 luni – 6,3% și cu durata mai mare de 24 de luni constituie doar 1,8%.
În 9 luni ale anului 2018, din totalul de 1443 de salariați avizaţi pentru disponibilizare, 94 au fost persoane tinere (6,5%). Majoritatea tinerilor preavizați de disponibilizare au beneficiat de servicii de preconcediere, fiind informați despre serviciile prestate de AOFM și despre situația pieței muncii în general.
În perioada de raportare 28 tineri cu vîrsta de 16-29 ani au fost antrenați în măsuri de mobilitate a forței de muncă: 19 tineri au beneficiat de indemnizație unică de încadrare și 9 tineri au beneficiat de indemnizație unică de instalare.
În 9 luni ale anului 2018 au beneficiat de ajutor de şomaj 208 tineri, iar de alocaţie de integrare/reintegrare profesională 821 tineri.
            Conform datelor statistice din baza de date a ANOFM pentru 9 luni ale anului 2018, persoanele tinere înregistrate ca șomeri (16-29 ani), au solicitat următoarele locuri de muncă:
- fără profesie/calificare:cele mai multe persoane tinere au solicitat munca auxiliară,  personal de serviciu, muncitor necalificat în agricultură, etc.;
- cu studii secundar profesionale: cele mai multe persoane tinere au solicitat profesia de bucătar, vânzător produse alimentare și nealimentare, cusător, frizer, tencuitor, etc.;
- cu studii medii de specialitate: operator în sectorul de producție, operator la calculatoare, tehnician, manager oficiu etc.;
- cu studii superioare: consultant, contabil, economist, jurisconsult etc.
Cei mai mulți dintre tinerii care se adresează la AOFM se angajează în domenii precum: munca auxiliară (muncitor auxiliar, personal de serviciu, muncitor necalificat în agricultură), industria textilă (cusător, cusător în industria confecțiilor), industria alimentară (bucătar, bucătar auxiliar), inginerie (asamblor montator în producția de cabluri, montator subansamble), comerț (vânzător produse alimentare, vânzător produse nealimentare), etc.
 
 În perioada 1-7 iulie 2018 s-a desfășurat Școala de Vară pentru Tinere Lidere, în scopul dezvoltării abilităților de lider și de proiectare a carierei la tinerele fete din Republica Moldova.     Participantele la Școala de Vară au fost 50 de tinere din Republica Moldova de la diferite instituții de învățământ: licee, gimnazii, școli profesionale, colegii, cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, care au beneficiat de un program de formare, axat pe dezvoltarea abilităților de lider și proiectarea carierei.
Școala de Vară s-a desfășurat în cadrul proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră” (RECOCC II). Proiectul este implementat de CEDA în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și ANOFM cu suportul financiar al Agenției pentru Dezvoltare din Austria.
În perioada 06-12 august 2018, ANOFM în comun cu AOFM, au organizat Campania de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului sub egida sloganului „Informat, implicat și angajat! Fii clientul AOFM!”.
În scopul creșterii șanselor de integrare profesională a tinerilor pe piața muncii, AOFM în comun cu partenerii au organizat în total 79 de activități ce s-au încadrat în obiectivele primordiale ale campaniei, la care au participat circa 1700 tineri, dintre care 69% femei tinere.
Obiectivul specific de informare a tinerilor a fost realizat de AOFM în cadrul a 28 seminare informative privind legislația în domeniul ocupării forței de muncă și serviciile prestate de AOFM; 13 seminare instructive în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă, 7 mese rotunde pe diferite tematici cu participarea partenerilor AOFM și 7 ședințe ale Clubului Muncii. În total în activități de informare au participat 1435 tineri, dintre care 70% femei.
În perioada Campaniei, AOFM au organizat 18 seminare de ghidare în carieră a tinerilor în vederea explorării oportunităților pe piața forței de muncă, diversității profesiilor/meseriilor, și promovarea oportunităților Centrelor de Ghidare în Carieră, la care au participat 196 tineri, dintre care 68% femei.
În vederea sensibilizării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor, inclusiv a absolvenților instituțiilor de învățământ au fost organizate în cadrul a 6 activități de recrutare, cu participarea a 47 tineri, dintre care 62% femei.