Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 12:42

Notă informativă privind conlucrarea cu angajatorii și gestionarea locurilor de muncă libere în anul 2018, 9 luni

Notă informativă privind conlucrarea cu angajatorii și gestionarea locurilor de muncă libere în anul 2018, 9 luni

Gestionarea locurilor de muncă libere înregistrate la AOFM
                În perioada a 9 luni  ale anului 2018, 4648 de unități economice au prezentat și declarat 37641 oferte de locuri de muncă. Numărul locurilor vacante declarate s-a mărit cu 1487 față de aceeași perioadă a anului 2017 (36154 de locuri vacante).
            Conform bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 94,2% din  agenții economici cu care au colaborat agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, conform mărimii sunt întreprinderi micro, mici și mijlocii, iar 5,8% sunt întreprinderi mari, cu un număr de personal ce depășește 250 de angajați. Ponderea locurilor vacante declarate de întreprinderile micro a fost 35,3%.
            Ocuparea forţei de muncă este strâns legată de repartizarea geografică a locurilor vacante și a angajatorilor şi variază mult în dependență de domeniul de activitate. Mai mult de 23% dintre agenții economici care au declarat locuri vacante la AOFM, activează în domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul. Pe celelalte poziții se situează angajatorii ce prestează alte activități de servicii – 18,4%, învățământ – 13,0%, etc.
            Aproximativ 82% dintre locurile de muncă vacante au fost identificate ca urmare a fluctuației de personal, în timp ce 18% au fost locuri vacante nou create.  În sectorul urban se simte o creștere a numărului locurilor vacante înregistrate cu 1719 mai multe (32417 locuri vacante), comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 (30698 locuri vacante). În sectorul rural numărul locurilor vacante a scăzut cu 232. Dacă în 9 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 5456 de locuri vacante în sectorul rural, în perioada a 9 luni ale anului 2018 – 5224 locuri vacante.
            Cele mai multe locuri de muncă au fost înregistrate în domeniul industriei prelucrătoare (31,0%) și comerț cu ridicata și amănuntul (13,8%). Ponderea locurilor  vacante din domeniul industriei prelucrătoare este în creștere cu 2,3%, astfel dacă în 9 luni ale anului 2017 locurile din acest domeniu atingeau 28,7%, în acest an ponderea acestora a crescut la 31,0%. Pe parcursul ultimilor ani, meseria de cusător rămâne cea mai solicitată de către angajatori.
            Analizând locurile vacante conform salariilor, predomină locurile cu salarii mai mari de 3000 lei (42,2%), urmate de locurile cu salarii de 2000-3000 lei (26,1%), salariile în acord (23,2%). Ponderea locurilor vacante cu salarii mai mici de 2000 lei a constituit 8,3%. Comparativ cu perioada similară a anului precedent sunt în creștere locurile vacante cu salarii mai mari de 3000 lei de la 29% la 42,2%.
 
            Persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă pot să se adreseze la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază au viza de domiciliu. Datele de contact ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi  accesate la adresa electronică: http:www.anofm.md/network/agency.
            Informaţie utilă pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în cîmpul muncii poate fi găsită pe site-ul www.anofm.md sau primită operativ la Centrul de Apel – Piaţa Muncii, tel. 0-8000-1000, (orele: 08:30-15:30, de luni pînă vineri), apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova. De asemenea, informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md.