Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 13:32

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi reorganizată

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi reorganizată

Pentru sporirea calității serviciilor prestate și diversificarea acțiunilor de ocupare a forței de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, vor fi reorganizate.
 
În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul, care reglementeză noua structură și modalitatea de funcționare a ANOFM și cele 35 de agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, ca autoritate administrativă, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
 
Conform documentului, Agenția Națională va deveni o instituție publică care va presta servicii de ocupare pentru șomeri, angajatori și persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, cu un efectiv limită de 250 de unităţi, dintre care 50 în aparatul central, iar 200 în subdiviziunile teritoriale.
 
Astfel, Agenția va coordona implementarea politicilor ocupaționale și de migrație a forței de muncă, cerceta și prognoza piața muncii, având și alte atribuții de administrare. Iar subdiviziunile teritoriale vor deservi persoanele în căutarea unui loc de muncă, conlucrând cu toți actorii de pe piața muncii la nivel local.
 
De asemenea, va fi instituit Observatorul Pieței muncii, ca entitate separată, care va cerceta, monitoriza și furniza date cu privire la piața muncii la nivel național, inclusiv privind companiile private.
 
Menționăm că, odată cu reorganizarea ANOFM și repartizarea clară a atribuțiilor la nivel central și local, vor fi puse în aplicare prevederile Legii noi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, și se va aplica o abordare individualizată în prestarea serviciilor de ocupare.
 
sursa:msmpsf.gov.md