Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 12:15

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni