Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 11:45

Seminar de instruire privind implementarea sistemului electronic de administrare a documentelor

Seminar de instruire privind implementarea sistemului electronic de administrare a documentelor

În conformitate cu activitățile desfășurate de Proiectul “Sporirea eficienței și transparenței proceselor în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – implementarea sistemului electronic de administrare a documentelor”,  astăzi a demarat seminarul de trei zile referitor la programelor de gestionare a documentelor electronice pentru utilizatorii din agențiile teritoriale.

Dl Ion Holban, directorul Agenției Naționale, a deschis seminarul și a menționat, că implementarea acestui proiect este o prioritate pentru Agenția Națională. "Etapa de însușire a programelor este foarte importantă pentru atingerea obiectivului proiectului – implementarea managementului automatizat al circulației electronice a documentelor. Aceasta va contribui la modernizarea managementului de gestionare a documentelor, dezvoltarea sistemului informațional și eficientizarea activităților".

Vorbitorul a subliniat, că proiectul se înscrie în șirul de activități pe care le-a întreprins în ultimul timp Agenţia Naţională  pentru modernizarea instituțională. "Monitorizarea fluxului informațional intern va îmbunătăți transparența decizională a instituției, iar aceasta este încă un pas ce ne apropie  de standardele europene. Totodată acest proiect îmbunătățește capacitățile angajaților și, în ultimă instanță, a întregului colectiv".

Instruirea este organizată de experții cehi, care vor acorda asistența necesară pentru ca toate activitățile și procesele  preconizare  să fie derulate cu succes. Aceasta se referă la însușirea de către utilizatori a întregului spectru de funcții, servicii și programe ce țin de primirea și înregistrarea documentelor de intrare și a celor de proveniență internă pe suport de hârtie, circuitul și examinarea solicitărilor documentate, lucrul cu documentele în format electronic, etc.

După instruire va urma implementarea treptată, până la finele a.2014, a circuitului electronic al documentelor în cadrul subdiviziunilor Agenției Naționale.

Menționăm în context, că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Agenţia pentru Dezvoltare din Republica Cehă au lansat Proiectul “Sporirea eficienței și transparenței proceselor în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – implementarea sistemului electronic de administrare a documentelor” la 18 noiembrie 2013.

Proiectul vine să dezvolte capacitățile Agenției Naționale, va micșora partea de rutină și va spori eficienţa activităților subdiviziunilor centrale și teritoriale.

Sistemul va conține instrumentarul necesar pentru integrarea cu alte sisteme informaționale.