Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Ianuarie 2021 13:39

Comunicat de presă cu privire la rezultatele Târgului locurilor de muncă pentru tineret, desfășurat în cadrul Forului meseriilor/profesiilor din 29 mai 2014

Comunicat de presă cu privire la rezultatele Târgului locurilor de muncă pentru tineret,  desfășurat în cadrul Forului meseriilor/profesiilor din 29 mai 2014

Peste 60 companii angajatoare şi-au expus ofertele de muncă și au prezentat informații despre specialități și locuri vacante de angajare pe platoul Târgului locurilor de muncă pentru tineret, desfășurat în cadrul Forului meseriilor/profesiilor la 29 mai curent. Angajatorii au pus la dispoziția solicitanților circa 2000 locuri de muncă vacante din diverse domenii: industria prelucrătoare, industria confecţiilor, comerţ cu ridicată şi amănuntul, transport şi comunicaţii, activităţi financiare, construcţii, educație ș.a.

Deşi evenimentul a fost dedicat tinerilor, acesta a atras circa patru mii persoane de diferite vârste interesate să-şi găsească un loc de muncă sau să se informeze despre oferta educaţională din instituțiile de învățământ prezente la For.

Circa 1800 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au discutat direct cu angajatorii  referitor la locurile de muncă expuse la târg și 450 persoane au fost selectate pentru interviul de angajare.

Pe durata evenimentului persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut acces la baza de date a Agenției Naționale, care a cuprins informația despre circa 9000 locuri vacante de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 2700 din baza de date a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău.

Vizitatorii Târgului au fost informați de specialiștii Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău despre măsurile implementate pe piața muncii, locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a lor.

Prin intermediul a șase posturi de auto-informare vizitatorilor li s-a oferit posibilitatea să  acceseze  portalul locurilor de muncă www.angajat.md și platforma Târgului on-line al locurilor de muncă www.e-angajare.md pentru a-si selecta de sine stătător un loc de muncă vacant și aplica direct pentru acesta.

Tradițional Direcția reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat a promovat informația despre cadrul legal referitor la încadrarea persoanelor în serviciul public și condițiile de bază pentru a candida la o funcție publică.

În discuțiile purtate cu cei aflați în căutarea unui loc de muncă reprezentanții  Inspectoratului de Stat al Muncii, Confederației Naționale a Sindicatelor, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii au atras atenția asupra cadrului legal cu privire la angajarea în câmpul muncii, au oferit consultanță și informații juridice în domeniul muncii și protecției sociale, cât și date privind serviciile de care pot beneficia pentru a-și deschide propria afacere în țară.  

La desfășurarea cu succes a Târgului au contribuit Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova, Asociația Copiilor Surzi din Moldova și AO „Eco-Răzeni”, organizații de tineret, care au prezentat informații privind asistența la integrarea persoanelor cu dizabilități, oportunitățile de dezvoltare profesională prin intermediul a diverse stagii de practică și voluntariat.

La Forul meseriilor/profesiilor au participat 32 instituții de învățământ de diferite nivele (superior, mediu de specialitate, școli secundar profesionale), inclusiv Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii al Universității de Stat din Moldova și Centrul Universitar de Informare și Orientare Profesională al Universității Tehnice din Moldova, care au prezentat informații cu privire la specialitățile, meseriile/profesiile care pot fi obținute și informații despre serviciile oferite tinerilor.

Vizitatorilor li s-a oferit posibilitatea să participe la atelierul de lucru cu tema „Instrumente inovative de recrutare pe piața muncii din Republica Moldova”, unde Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Cancelaria de Stat au prezentat portalul www.angajat.md, www.cariere.gov.md și platforma târgului electronic www.e-angajare.md. Tot în cadrul acestui training Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a prezentat programele de suport implementate de aceasta.

Menționăm în context, că în perioada 30 aprilie – 4 iunie curent 18 agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au organizat, în parteneriat cu administrația publică locală și direcțiile de învățământ, târguri ale locurilor de muncă pentru tineret la care au participat 258 agenți economici cu 1050 locuri de muncă vacante.

Totodată, în perioada 29 mai - 2 iunie curent Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a desfăşurat a treia ediţie a Târgului on-line al locurilor de muncă. La această ediție au participat 73 companii  din mun. Chișinău, Bălți, r. Cahul, Ungheni, Orhei, Călărași, Strășeni, Edineț. Acestea au venit cu 1500 oportunități de muncă. Ofertele au fost în comerț și vânzări, tehnologii informaționale și telecomunicații, medicină și farmacie, economie și contabilitate, finanțe și bănci, manageri în diverse ramuri, ingineri, specialiști în marketing, specialiști logistică și aprovizionare, specialitățile industriei ușoare (tehnologi, cusători, croitori), bucătari, cofetari, chelneri, barmani, dar și oferte care nu necesită calificare: hamali, îngrijitori încăperi, etc.

Timp de cinci zile site www.e-angajare.md  a avut 7947 de vizitatori, dintre care 6717 vizitatori unici. Deși majoritatea vizitatorilor au fost din Republica Moldova, acesta a avut vizitatori din 25 de țări, cei mai mulți fiind din România, Italia, SUA, Germania, Ucraina, Rusia, Franța, Grecia etc. 

Paginile site-lui au fost accesate de 88629 ori.

Circa 310 persoane au aplicat pentru diferite posturi vacante expuse de angajatori, opțiunea acestora fiind pentru specialitățile: operatori și operatori la calculatoare, manageri oficiu, vânzători-consultanți, economiști, asistenți relații cu publicul, specialiști în vânzări, etc.

Atât angajatorii, cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au apreciat serviciile de informare, ghidare și consultanță de care s-au bucurat pe întreaga perioadă de desfășurare a acestor două evenimente.