Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Decembrie 2020 00:14

Şedinţa Comisiei de selectare a băncii comerciale care va acorda credite din sursele fondului de şomaj.

Şedinţa Comisiei de selectare a băncii comerciale care va acorda credite din sursele fondului de şomaj.

Astăzi, conform agendei, Comisia de selectare a bănii comerciale, care va acorda credite din sursele fondului de şomaj din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă s-a întrunit în cea de-a doua şedinţă, desfăşurînd prima etapă a concursului de selectare.


Au înaintat documentele de participare la concurs şase bănci comerciale: „Victoriabank”, BC „Moldindcombank” SA, ”Moldovaagroindbank”, „Unibank” SA, „Mobias Banca”, „Eximbank”.


Plicurile sigilate şi ştampilate cu ofertele băncilor pentru prima etapa au fost deschise în prezenţa participanţilor la concurs şi a experţilor Băncii Naţionale.


Documentele prezentate au fost vizate de membrii comisiei şi, conform procedurii, copiile au fost înmînate experţilor Băncii Naţionale, pentru consultarea indicatorilor prezentaţi de ofertanţi.


Menţionăm în acest context, că în temeiul prevederilor alin. (5) al articolului 24 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Banca Naţională sunt autorităţile care au stabilit condiţiile de organizare şi desfăşurare a acestui concurs.


La prima etapă a concursului, pînă la patru aprilie curent, Comisa va evalua datele  şi va anunţa rezultatele, enumerînd băncile comerciale admise la etapa a doua a concursului.