Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 23 October 2020 14:21

Măsuri de promovare a ocupării forței de muncă

Servicii de ocupare a forței de muncă sânt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea și oferta de muncă, la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă.
Agenția Națională prestează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale următoarele servicii de ocupare a forței de muncă:

 • informare privind piața muncii;
 • ghidare în carieră;
 • intermedierea muncii;
 • servicii de preconcediere;
 • reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități.

Mai multe detalii aici 
 
Măsuri active de ocupare a forței de muncă se adresează șomerilor și angajatorilor și sînt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.
Agenția Națională implementează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale următoarele măsuri active de ocupare a forței de muncă:

 1. formarea profesională care se realizează prin:

Mai multe detalii aici 

 1. Subvenționarea locurilor de muncă (detalii aici)
 2. Suport pentru crearea sau adaptarea locului de muncă care constă din:
 • subvenții acordate pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități (detalii aici);
 • consultanța, asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri (detalii aici);
 • susținerea proiectelor de inițiative locală (detalii aici).
 1. Stimularea mobilității forței de muncă (detalii aici).

Ordinul nr.47 din 09.08.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei multidisciplinare
 
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului de evaluare a dosarelor șomerilor solicitanți de subvenție pentru inițierea unei afaceri, aprobat prin Ordinul nr.34 din 12.05.2020
 
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului de evaluare a dosarelor angajatorilor solicitanți de subvenție pentru susținerea proiectelor de inițiative locale, aprobat prin Ordinul nr.36 din 20.05.2020