Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 26 January 2021 17:10

Despre ANOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.
 

MISIUNEA ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă.

Agenția Națională își realizează atribuțiile în următoarele domenii:
1) implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă;
2) migrația forței de muncă;
3) asigurarea de șomaj.
 

Beneficiarii serviciilor ANOFM:

  • agenţii economici aflaţi în căutare de angajaţi;
  • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • cetăţenii Republicii Moldova care pleacă la muncă peste hotare;
  • cetăţenii străini angajaţi la muncă în Republica Moldova.

ANOFM este prezentă pe întreg teritoriul ţării prin 35 de subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.   Harta subdiviziunilor teritoriale

Toate serviciile sunt oferite gratuit.

LEGE Nr. 105 din  14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

HOTĂRÎRE Nr. 1276 din  26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

HOTĂRÎRE Nr. 990 din  10.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Codul de etică și conduită profesională al Angajatului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Ordinul nr.88 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă