Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 04 December 2020 08:52

Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în 10 luni ale anului 2020

Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat  de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  în 10 luni ale anului 2020

Pe parcursul a 10 luni ale anului 2020, 67759 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost înregistrate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), dintre care 41485 persoane cu statut de șomer, acestea constituind 61,2% din numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 50,8% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 49,2% femeile, iar 32,8% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă.
 
Cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în mun. Chișinău (13%), UTA Găgăuzia (6%), r. Ungheni (5%), r. Drochia (4%). Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban - 58,6% (24336) și respectiv 41,4% (17149). Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul a 10 luni ale anului curent, 34,2% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani (14159). Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (63,3%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.
 
Structura șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea: tineri 16-24 - 9,5% (3947 șomeri), tineri 16-29 ani - 18,4% (7636 șomeri), persoane de etnie romă - 4,9% (2031 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare - 3,4% (1411 șomeri), șomeri cu dizabilități - 2,0% (847 șomeri), cetăţeni străini - 0,1% (44 șomeri). 
                                                                                                                                                          
Persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM în a cărei rază își au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
Astfel:                                                                                                                                  
7481 șomeri au fost susținuți la angajarea în cîmpul muncii;
601 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2019. Cei mai mulți șomeri beneficiari au fost în mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, r. Anenii Noi, r. Fălești, r. Râșcani, mun. Bălți etc.;
201 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care 150 persoane cu vârsta de 50 ani și peste, 35 persoane cu dizabilități, etc.;
77 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM;
66 șomeri care dețin o profesie/meserie dar nu au experiență de muncă au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni;
44 șomeri au fost antrenați la instruirea la locul de muncă;
21875 locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a ANOFM.
La finele lunii octombrie curent, în evidență la STOFM erau 22550 șomeri, dintre care 11602 femei (51,4%) și 8402 locuri de muncă vacante active.
 
Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii în baza conexiunilor intersistemice securizate sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. Numărul deciziilor de acordare a ajutorului de șomaj, expediate către CNAS în conformitate cu prevederile Dispoziției Comisiei Naționale Situații Excepționale nr. 16 din 10.04.2020 au fost de 23654, dintre care conform Legii 105/2018 au fost expediate 8768 decizii de acordare a ajutorului de șomaj. Conform datelor operative extrase în baza conexiunilor intersistemice securizate din sistemul informational CNAS au beneficiat de ajutor de șomaj 7481 șomeri, inclusiv trecători din anul 2019.
 
Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă/Informație statistică.  
 
Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688
Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000