Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 22 October 2020 02:58

Comunicat informativ privind piața forței de muncă în 6 luni 2020

Comunicat informativ privind piața forței de muncă în 6 luni 2020

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2020, 50.906 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă s-au adresat la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), dintre care 28.149 persoane au fost înregistrate cu statut de șomer, aceștia constituind 55% din numărul total al persoanelor adresate.
 
 Un clasament al raioanelor arată că cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în mun. Chișinău (14%), urmat de r. Ocnița (5%), UTAG (5%), r. Ungheni (5%), r. Drochia (5%), etc. Cca. 55% din șomeri erau din mediul rural (15.547).
 
 Din totalul șomerilor înregistrați, pe parcursul a 6 luni ale anului 2020, 11.015 au  vârsta cuprinsă între 35 și 49 ani sau 39% din total, după care urmează persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste - 29% (8.258), cea mai mare pondere a șomerilor înregistrați o constituia vârsta de 35-49 ani.
 
Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (63%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.
 
Pe parcursul a 6 luni ale anului 2020, structura șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii constituie persoanele cu vîrsta de 50 de ani şi peste - 8.257 șomeri;  tineri cu vîrsta cuprinsă între 16-24 ani – 2.443 șomeri; tineri 16-29 ani – 5.043 șomeri; persoane de etnie romă – 1.509 șomeri; persoane reîntoarse de peste hotare – 905 șomeri; persoane cu dizabilități – 567 șomeri; persoane eliberate din detenție – 108 șomeri; cetăţeni străini – 32 șomeri; victime ale traficului de ființe umane – 5 șomeri.
 
Pentru integrarea pe piaţa muncii, șomerii înregistrați în baza de date a STOFM în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj. În primele 6 luni ale anului 2020, cei mai mulți șomeri beneficiari de măsuri active erau femeile (57%) și persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (53%).
 
Astfel, 438 de șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2019. Cei mai mulți au fost din mun. Chișinău, mun. Bălți, r. Anenii Noi, r. Fălești, UTAG, r. Râșcani, etc.  200 de absolvenți ai cursurilor de formare profesională au fost angajați în câmpul muncii (46%). Un număr de 66 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care: 20 femei, 39 persoane cu vârsta de 50 ani și peste și 10 persoane cu dizabilități. 17 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional iar 22 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă.
 
În primele 6 luni ale anului 2020, au fost angajați în câmpul muncii 3.771 șomeri.
                                                                                                                           
Conform prevederilor Legii 105/2018 au beneficiat de ajutor de șomaj, 5.615 șomeri, inclusiv trecători din anul 2019.
 
Conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 16 din 10.04.2020, la data de 30.06.2020, pentru perioada 07.04.2020-15.05.2020, STOFM au emis 14.825 de decizii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj pentru perioada stării de urgență care au fost transmise în baza conexiunilor intersistemice securizate către Casa Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) pentru efectuarea calculului și plății ajutorului de șomaj. Ajutorul de șomaj se acordă de către CNAS în baza datelor ANOFM.
 
Pe parcursul a 6 luni 2020 au fost înregistrate 12.469 locuri de muncă vacante.
 
Mai multe informaţii privind piața muncii sunt disponibile pe www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă/Informație statistică.
 
Serviciul monitorizare:  022 281 688
Centrul de apel al ANOFM:  0 8000 1000