Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 17 January 2021 19:50

Ședința Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Ședința Consiliului Tripartit  pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Astăzi, 14 iulie 2020 a avut loc şedinţa în regim online a Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)  cu privire la realizarea Planului de activitate al ANOFM pentru 6 luni 2020.
 
La ședință au participat Nelea Rusu, Secretar de stat în domeniul asigurărilor sociale, muncă și demografie, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), Președintele Consiliului tripartit al ANOFM; Anna Gherganova, șef Direcţia politici ocupaţionale și de reglementare a migrației, MSMPS; membrii Consiliului tripartit: Sergiu Sainciuc, Vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova; Ion Pîrgaru, Președinte al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova; Lidia Barburoș, Director executiv al Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții; Sergiu Iurcu, Șef al Departamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova; Vladislav Caminschi, Director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova; Iurie Malanciuc, Vicepreședinte al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară; Ion Răuleț, Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii; Natalia Pantilii, Consultant principal, Secția finanțe în sănătate și protecției socială din cadrul Direcției politici bugetare, Ministerul Finanțelor; conducerea ANOFM: Raisa Dogaru director ANOFM, Lungu Valentina, director adjunct ANOFM; șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul ANOFM.
 
În deschiderea evenimentului, Nelea Rusu a subliniat necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprinse pe parcursul a 6 luni 2020, în contextul pandemiei care a debutat în perioada respectivă și provocărilor care au făcut față Agenția Națională în comun cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), menționând totodată importanța  dialogului interinstituțional în realizarea obiectivelor stabilite în planul de activitate.
 
Conform agendei, Raisa Dogaru, director ANOFM  a prezentat realizarea Planului de activitate al ANOFM pentru 6 luni 2020,  unde a remarcat, că în principal, acesta este o retrospectivă a activității ANOFM desfăşurată în conformitate cu obiectivele Planului de acțiuni și realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
 
În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, a fost evidențiată activitatea de recepționare a cererilor de solicitare a înregistrării cu statut de șomer și de acordare a ajutorului de șomaj, cît și emiterea deciziilor de acordare a dreptului de ajutor de șomaj pentru perioada stării de urgență, în conformitate cu prevederile Dispoziției Comisiei Situații Excepționale nr. 16 din 10.04.2020. În acest context, dna Dogaru a mulțumit STOFM pentru mobilizare și efortul depus  întru examinarea și soluționarea cererilor cetățenilor pentru stabilirea dreptului la ajutor de șomaj pentru perioada menționată.
 
 Pe parcursul a 6 luni, Agenția Națională și-a axat activitatea în mod prioritar la realizare a următoarele obiective prevăzute în Plan: sporirea şanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă; prevenirea şomajului prin acordarea serviciilor de preconcediere şi serviciilor de  informare a populaţiei; creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de emigraţie în scop de muncă și acordarea serviciilor cu scopul integrării pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare; asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forţei de muncă, cercetărilor, analizei şi prognozei pieţei muncii; asigurarea controlului intern managerial în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
 
Analizând  realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 6 luni 2020, membrii Consiliului și participanții la ședință au pus în discuție problemele pieței muncii, provocările și perspectivele, și au evidențiat necesitatea adaptării instituției în scopul limitării efectelor crizei, cît și sporirea gradului de ocupare a cetățenilor și diminuarea ratei șomajului.
 
Membrii Consiliul tripartit au venit cu unele sugestii și propuneri și au aprobat  realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 6 luni ale anului 2020.