Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 23 October 2020 14:46

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă depune eforturi întru examinarea și soluționarea cât mai rapidă a cererilor cetățenilor pentru stabilirea dreptului la ajutor de șomaj

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă depune eforturi întru examinarea și  soluționarea cât mai rapidă a cererilor cetățenilor pentru stabilirea dreptului la ajutor de șomaj

În vederea implementării prevederilor Dispoziției nr.16 din 10.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), în perioada 01-29.04.2020, au recepționat la distanță de la cetățeni cereri de solicitare a înregistrării cu statut de șomer și cereri de acordare a ajutorului de șomaj de care pot beneficia, lunar în cuantum de 2775 lei, oferit în scopul susținerii populației fără un loc de muncă în perioada stării de urgență.
 
În scopul susținerii la integrarea pe piața muncii și protecției în caz de șomaj, de la începutul anului până la data 29.04.2020, STOFM au implementat măsuri de ocupare a forței de muncă pentru 32404 șomeri, inclusiv pentru cei trecători din anul 2019, din care 15800 șomeri înregistrați de la începutul anului (48,7%).
Conform bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la data de 29.04.2020,  în evidență la STOFM erau 25548 șomeri. Iar în perioada 01.04.2020-29.04.2020 au fost înregistrate cu statut de șomer 7720 persoane.
 
Actualmente, sistemele informaționale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Asigurări Sociale funcționează și permit emiterea și transmiterea on-line a deciziilor de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj în perioada stării de urgență conform Dispoziției nr.16 din 10.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
În perioada 07.04.2020-29.04.2020, STOFM au emis 3788 de decizii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj care au fost transmise în baza conexiunilor intersistemice securizate către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru efectuarea calculului și plății ajutorului de șomaj.
 
STOFM depun efort maxim în vederea examinării tuturor cererilor depuse de  cetățeni privind înregistrarea cu statut de șomer și solicitarea ajutorului de șomaj în perioada stării de urgență și respectiv urgentării emiterii deciziilor de stabilire a dreptului la acest ajutor și transmiterea acestora către Casa Națională de Asigurări Sociale. Pe lângă procesul tehnic de recepționare și examinare a solicitărilor primite la distanță, care necesită concentrație și o atenție sporită, angajații Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă în permanență suport informațional prin intermediul liniilor telefonice și e-mail-urilor privind procedura de înregistrare cu statut de șomer, completarea și depunerea cererilor și actelor corespunzătoare ș.a.
 
Pentru șomerii care corespund condițiilor de a beneficia de ajutor de șomaj conform prevederilor Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj au fost emise decizii de stabilire a ajutorului de șomaj care la fel au fost transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru efectuarea calculului și plății ajutorului de șomaj. De la începutul anului 2020, conform prevederilor Legii nr.105/2018 au beneficiat de ajutor de șomaj - 2429  șomeri. Pe parcursul lunii aprilie curent, 1003 persoane cu statut de șomer au intrat în plata ajutorului de șomaj stabilit conform Legii nr.105/2018.
 
În scopul informării populației, Centrul de apel al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe parcursul lunii aprilie curent, a recepționat și răspuns la 8300 apeluri ale cetățenilor, cărora le-au fost oferite informații și consultații în principal despre procedura de înregistrare cu statut de șomer și accesarea ajutorului de șomaj pe perioada stării de urgență, despre completarea formularelor de cereri, declarații și depunerea lor de la distanță.
 
Reiterăm că, dispunând de un potențial uman redus, consecință a reorganizării Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.990/2018  suntem atenți la feedback-ul pe care îl primim din partea beneficiarilor și continuăm să oferim servicii calitative pe piața muncii.
 
Informăm, că în scopul minimizării riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19) în perioada stării de urgență, orice suport informațional în domeniul ocupării forței de muncă, este oferit doar la distanță, prin intermediul liniilor telefonice și adreselor electronice (e-mail) ale STOFM, de luni până vineri, orele 7:30-16:00, pauză 12:00-12:30 sau la Centrul de apel al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 0 8000 1000. Accesul la sediile STOFM este restricționat.
 
 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
29.04.2020