Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 23 October 2020 14:02

ANOFM a participat la masa rotundă „O carieră de succes acasă”

ANOFM a participat la masa rotundă „O carieră de succes acasă”

Astăzi, 31 ianuarie 2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a participat la masa rotundă „O carieră de succes acasă”, eveniment organizat de Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistență în Afaceri (CEDA).
 
Masa rotundă a avut ca obiective trecerea în revistă a realizărilor în domeniul ghidării în carieră, identificarea cerințelor angajatorilor privind competențele viitorilor angajați, determinarea problemelor cu care se confruntă tinerii în procesul de angajare și activitate de muncă și identificarea soluțiilor pentru depășirea lor.
 
În deschiderea evenimentului, dna Raisa Dogaru, director ANOFM a menționat importanța ghidării în carieră care reprezintă un proces continuu de care trebuie să beneficieze fiecare persoană pe parcursul vieţii, constituind un element important al formării profesionale. ANOFM urmărește informarea bine documentată a tinerilor privind viitoarea carieră, fiindcă o decizie asumată asupra carierei va afecta în mod pozitiv succesul profesional și personal al tinerilor la toate etapele ulterioare ale vieții lor. La fel, dna Dogaru a subliniat realizările Centrelor de Ghidare în Carieră deschise în cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care integrează eforturile sistemului educaţional şi ale partenerilor de pe piaţa muncii, reprezentând o verigă pentru beneficiarii serviciului şi relaţionarea lor cu mediul socio-economic.
 
Participanţii la masa rotundă au fost reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie, Ministerului Educației Culturii și Cercetării, Primăriei mun. Chișinău, agenți economici din domeniile industriei alimentare, industriei ușoare și construcțiilor, instituții de învățământ profesional tehnic, absolvenți VET și tineri angajați etc.
 
Amintim că în 2015 a fost încheiat Memorandumul de colaborare între ANOFM și Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri cu privire la implementarea proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră”, finanţat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, în cadrul căruia au fost create 3 Centre de Ghidare în Carieră la Chișinău, Cahul și Soroca, care prestează servicii de orientare și ghidare în carieră persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, tinerilor, inclusiv elevilor și părinților acestora.