Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 03 December 2020 16:38

Sporirea şanselor de angajare în câmpul muncii...

Sporirea şanselor de angajare în câmpul muncii...

În conformitate cu Direcţiile principale de activitate pentru luna aprilie curent Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Ştefan Vodă a organizat un seminar de instruire pentru şomerii beneficiari de ajutor de şomaj în tactici şi metode eficiente de căutare a unui loc de muncă.

În conformitate cu Direcţiile principale de activitate pentru luna aprilie curent Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Ştefan Vodă a organizat un seminar de instruire pentru şomerii beneficiari de ajutor de şomaj în tactici şi metode eficiente de căutare a unui loc de muncă.

Totodată, aceştia au fost informaţi despre prevederile legislaţiei în vigoare privind domeniul ocupării forţei de muncă, drepturile şi obligaţiile lor.

Pentru persoanele tinere, care beneficiază de alocaţie socială şi anume mamele tinere, persoanele trecute în rezervă după satisfacerea serviciului militar, cele reântoarse din detenţie s-a desfăşurat şedinţa Clubului Muncii. Scopul şedinţei a fost sporirea şanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin informare şi consiliere profesională.

Tot în această perioadă în comun cu Direcţia protecţie socială, familiei şi copilului Agenţia a organizat un seminar destinat asistenţilor sociali din localităţile raionului.

La seminar au participat 26 de asistenţi sociali, care au fost familiarizaţi cu stipulările cadrului legislativ şi normativ referitor la piaţa muncii, inclusiv Legii 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

De asemenea asistenţii sociali au fost informaţi despre activităţile Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă şi a Agenţiei teritoriale, programele, strategiile ce ţin de domeniul pieţei forţei de muncă. Au fost discutate şi cele mai frecvente probleme ce ţin de lucrul cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.