Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 20 January 2021 22:05

Participarea angajatorilor la realizarea politicii de ocupare a forţei de muncă ...

Participarea angajatorilor la realizarea politicii de ocupare a forţei de muncă ...

Agenţia de ocupare a forţei de muncă din raionul Basarabeasca a organizat la 23 martie curent un seminar cu agenţii economici din teritoriu, care a vizat tema participării angajatorilor la realizarea politicii de ocupare a forţei de muncă.

Seminarul  a fost deschis de preşedintele Consiliului raional I. Cernauţean, care s-a referit la problema deschiderii a noi locuri de muncă, respectarea legislaţiei muncii şi realizării politicii de ocupare a forţei de muncă.

În cadrul seminarului Agenţia de ocupare a forţei de muncă a făcut o analiză a situaţiei pieţei muncii din teritoriu pentru a 2009 şi primele luni ale anului 2010, informând totodată asistenţa şi despre problemele cu care se confruntă în calitatea sa de mediator între agentul economic şi persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.

La lucrările seminarului a participat P. Doni, şeful Inspecţiei teritoriale a muncii, care a răspuns la diverse întrebări ale agenţilor economici privind prevederile Codului muncii, iar angajaţii agenţiei -  referitor la protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.