Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 03 December 2020 19:09

Astăzi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împlineşte 20 de ani de activitate...

Astăzi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împlineşte 20 de ani de activitate...

Cu acest prilej la 17 februarie a avut loc adunarea festivă consacrată evenimentului, în cadrul cărăia dl Ion HOLBAN, director general, a venit cu un mesaj de felicitare:

Serviciul Public de Ocupare a Forţei de Muncă al Republicii Moldova, reprezentat de Agenţia Naţională şi structurile sale teritoriale, rotunjeşte frumoasa vârsta de 20 de ani. Pentru noi, cei care am stat la „începuturile” Serviciului, aceşti ani au fost ani de muncă asiduă, de căutări, de realizări care impuneau tot mai des un alt mod de gândire, de aplicare a diverselor soluţii în ameliorarea situaţiei pieţei forţei de muncă.

Dacă am întoarce acele ceasornicului înapoi, am reveni în anul 1991, când, prin Hotărârea Guvernului nr. 88 din 18 februarie, a fost creat acest Serviciu de stat pentru ocuparea forţei de muncă şi au fost constituite primele structuri teritoriale în domeniu. Constituirea pieţei forţei de muncă fusese una dintre sarcinile cele mai dificile în acele timpuri, dat fiind faptul că, pe lângă crearea bazei organizatorico-instituţionale şi a mecanismului de funcţionare al acesteia, ea prevedea, mai întâi de toate, trecerea economiei ţării la principii de piaţă.

Amintind de acea perioadă, aş adăuga că trecerea de la o economie planificată - pe când Moldova era încă parte a Uniunii Sovietice - la o economie de piaţă avea loc în condiţii foarte dificile pentru republică, pentru populaţie şi, evident, pentru noi, cei din cadrul Serviciului. Au existat cazuri în care anii se manifestau prin tendinţe de scădere ale indicatorilor pieţei forţei de muncă şi de apariţie a şomajului. Odată cu apariţia şomajului, învăţam din mers regulile de intervenţie asupra pieţei muncii. Uneori, situaţia ne impunea asumarea unor responsabilităţi directe, ceea ce ne făcea să recurgem la practici internaţionale pentru a alege oportunităţile necesare.

Din primii ani de formare, Serviciul de stat şi-a orientat activităţile spre promovarea unor proiecte de susţinere a populaţiei la încadrarea în câmpul muncii, dar şi de protecţie în caz de şomaj.

Pentru toate acestea, Serviciul n-a aşteptat doar sprijinul statului, dar, prin insistenţa sa şi în comun cu autorităţile publice centrale, a stabilit şi dezvoltat relaţii de colaborare cu diverse organisme internaţionale. Astfel, începând cu anul 1995, am beneficiat, printre primii în ţară, de asistenţă tehnică prin intermediul Programului TACIS, au urmat apoi 2 proiecte susţinute financiar de Guvernul Suediei, care au avut ca obiective îmbunătăţirea capacităţilor Serviciului de ocupare a forţei de muncă. In rezultatul realizării acestor proiecte, instituţia noastră a fost printre primele care a început să-şi coordoneze activităţile printr-un sistem computerizat. Au fost create 3 agenţii pilot pentru ocuparea forţei de muncă, dotate cu mobilier şi echipament tehnic, dar mai important este că aceste agenţii au introdus în practică metode noi de lucru cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi, respectiv, cu angajatorii, au îmbunătăţit strategiile de lucru cu unele grupuri vulnerabile, au dezvoltat în continuare sistemul informaţional, etc.

Ţin să menţionez că angajamentele luate de R. Moldova - prin ratificarea în 1995 a Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 88 cu privire la serviciul public de ocupare şi nr. 122 cu privire la politica de ocupare a forţei de muncă, a Codului European de securitate socială, alte convenţii în domeniu - au condus inevitabil la racordarea legislaţiei naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă şi protecţiei sociale cu standardele internaţionale.

În 2003, a fost adoptată Legea nr. 102-XV din 13.03.2003, care reglementează măsurile privind realizarea strategiilor şi politicilor de menţinere a unui înalt nivel de ocupare şi adaptare a forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. Prin această lege, s-a stabilit că politicile, strategiile, planurile şi programele privind piaţa forţei de muncă sunt realizate, în mod principal, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Astfel, din 2003 şi până în prezent, Agenţia Naţională şi structurile sale a devenit unul din cei mai însemnaţi actori pe piaţa forţei de muncă, căreia îi revine rolul de partener, organizator şi mediator în procesul de angajare a persoanelor în câmpul muncii.

Dacă aş comprima activitatea noastră de 20 de ani în cifre, voi menţiona peste 1 milion de persoane înregistrate de către agenţiile teritoriale în calitate de beneficiari de servicii şi protecţie socială, peste 380 mii de persoane au fost susţinute la plasarea în câmpul muncii, iar circa 87 mii de şomeri - instruiţi profesional... Aceste cifre conturează o activitate de zi cu zi şi de an cu an a celor care au depus suflet şi efort în tot ce au făcut din numele Agenţiei Naţionale.

Actualmente, pe piaţa muncii rămâne încă problematică situaţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a tinerilor, persoanelor social-vulnerabile şi persoanelor în etate. În aceste condiţii, Agenţia Naţională pune accentul pe sporirea calităţii şi diversificarea serviciilor. Mă refer aici la serviciile cunoscute, cum sunt cele de mediere a muncii prin dezvoltarea sistemelor de auto-informare, organizarea târgurilor locurilor de muncă şi seminarelor informative, lărgirea spectrului de servicii oferite publicului despre piaţa muncii de Centrul de informare şi Centrul de apel din cadrul Agenţiei Chişinău, campaniile de informare despre piaţa muncii, inclusiv cele promovate peste hotarele republicii.

Reuşita politicilor implementate de Agenţia Naţională depinde în mare măsură de colaborarea cu actorii pieţei muncii şi, în mod deosebit, de relaţiile stabilite cu partenerii sociali, cu autorităţile publice locale, cu organismele internaţionale şi cu serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din alte ţări.

Agenţia Naţională colaborează cu diverse organisme internaţionale: Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, instituţia de specialitate a Consiliul de Coordonare Regională a statelor Europei de Sud-Est (Pactul de Stabilitate), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România, Serviciul de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Ucraina etc. Din anul 2007, Agenţia Naţională a aderat şi a devenit membru al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare (WAPES).

Agenţia Naţională a participat, ca partener, la mai multe proiecte implementate de OIM şi ILO. Are o vastă cooperare cu Serviciul Public Suedez de Ocupare, care a inclus implementarea a trei proiecte în scopul constituirii capacităţilor ANOFM şi a partenerilor pe piaţa muncii: „Dezvoltarea pieţei muncii în Republica Moldova" (mai 2001 - aprilie 2003), „Acordarea suportului Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Moldova" (2005-2009) şi proiectul care derulează în prezent - „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană" (2009-2012).

Privită din perspectiva viitorului, Agenţia Naţională are de reacţionat la mai multe provocări şi trebuie să fie flexibilă pentru a o face rapid şi eficient. Din anul 2003 şi până in prezent, situaţia pe piaţa muncii s-a schimbat şi se simte necesitatea de continuare a racordării legislaţiei din domeniu la normele europene. Fără un cadru normativ complex, racordat la standardele internaţionale, precum şi la cele mai bune practici în acest domeniu, fără un mecanism eficient de finanţare a activităţilor pe piaţa muncii, este dificil de realizat un grad sporit de ocupare şi o protecţie adecvată a persoanelor afectate de şomaj.

Stimaţi colegi! Astăzi, ANOFM este la etapa împlinirilor - 20 de ani. Graţie Dumneavoastră, am parcurs cu toţii un traseu plin de provocări. Cred că am înfruntat aceste provocări cu demnitatea omului care îşi cunoaşte perfect misiunea şi dă dovadă de profesionalism. În plus, am pus mult suflet şi răbdare în tot ce am făcut. Astfel, am izbutit să ne afirmăm pe piaţa forţei de muncă, să fim o echipă care mereu speră la mai mult. Da. În aceste clipe de revelaţie, vreau să adresez un cuvânt aparte veteranilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, fie că se află în funcţie sau la odihna binemeritată. Dragii noştri! Vă rog să acceptaţi sentimentul de stimă şi respect pentru munca depusă de către Dumneavoastră. Tot ce înseamnă astăzi ANOFM este opera la care aţi pus umărul şi Dumneavoastră. Asta Vă dă dreptul la stimă, respect şi dragoste din partea celor care Vă cunosc. Cu zile senine şi gânduri de bine: să ne trăiţi!

Onorată asistenţă!

În final, în numele echipei Agenţiei Naţionale, primiţi expresia celor mai sincere felicitări cu prilejul aniversării a 20-a a Agenţiei Naţionale de Ocuparea Forţei de Muncă. Vă doresc multă sănătate, bunăstare, inspiraţie şi energie pentru realizarea tuturor aspiraţiilor! Mulţumesc pentru atenţie.