Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 18 January 2021 14:09

La 18 februarie curent Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împlineşte 20 de ani de activitate.

La 18 februarie curent Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împlineşte 20 de ani de activitate.

La 18 februarie curent Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împlineşte 20 de ani de activitate. Amintim în context că prin Hotărârea Guvernului nr.88 din  18 februarie anul 1991  a fost creat Serviciul de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă în Republica Moldova şi constituite primele structuri în domeniu - Centrele raionale (orăşeneşti) pentru utilizarea braţelor de muncă, care au făcut primii paşi spre crearea pieţei forţei de muncă.Pe parcursul anilor acest Serviciu a fost supus modernizării pentru ca actualmente să fie reprezentat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale. În prezent, Agenţia Naţională a devenit unul din principalii actori pe piaţa forţei de muncă, căreia îi revine rolul de partener, organizator şi mediator la angajarea persoanelor în câmpul muncii.În această perioadă regăsim peste un milion de persoane aflate în evidenţă la Agenţia Naţională, peste 380 mii de persoane plasate în câmpul muncii, circa 87 mii de şomeri instruiţi, etc. Aceste cifre vorbesc despre ani de muncă asiduă la implementarea programelor de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă, protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirii şomajului, precum şi a combaterii efectelor acestuia.Agenţia Naţională are misiunea de a susţine implementarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anii 2007-2015 prin programe şi servicii direcţionate spre întreprinderi şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu accent pe necesităţile grupurilor vulnerabile.Cu prilejul aniversării a 20-a la 17 februarie 2011 Agenţia Naţională va organiza, o Întrunire republicană consacrată evenimentului, la care vor participa reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale, sindicatelor, patronatelor, directorii agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din teritoriu, parteneri ai pieţei muncii, experţi internaţionali.În prima parte a programului între orele 9.00-9.40 va fi prezentată Prognoza pieţei muncii şi Barometrul Profesiilor pentru a. 2011.

Începând cuorele 10.00 şi până la 12.00 va avea loc adunarea festivă consacrată evenimentului.

Evenimentul va avea loc la 17 februarie 2011 în incinta Hotelului Leogrand (str. Vlaicu Pîrcălab, 69, Sala Nistru). Se invită mas-mediaTelefon contat: 22-78-04