Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 03 December 2020 20:15

Mini-târg al locurilor de muncă desfsăurat de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău

Mini-târg al locurilor de muncă desfsăurat de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău

La 09.07.2010 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău a organizat un mini-târg al locurilor de muncă pentru suplinirea locurilor vacante din cadrul Ministeruilui Apărării.


Ofertele de muncă au fost pentru municipiul Chişinău şi s-au refrit la tinerii cu vârstă de pănă la 30 de ani, care doresc să fie încadraţi în serviciul militar prin contract şi sunt apţi pentru serviciul militar conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.Prioritate au avut tinerii înregistraţi în baza de date a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, persoanele demobilizate din armată, iar ca cerinţă obligatorie - studii medii generale, superioare de scurtă durată sau universitare.La acest mini-târg au participat 65 de persoane, 15 persoane au perfectat CV-urile care vor fi examinate de angajator.Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare şi expedia CV-urile la e-mail-ul

J1@army.md sauinfo@army.md .Menţionăm că în timpul apropiat Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău în comun cu Ministerul Apărării va organiza un târg de proporţii.Urmăriţii noutăţile site-lui nostru pentru a nu rata ocazia participării la acest eveniment.