Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 18 January 2021 13:09

Vizită la Agenţia Naţională....

Vizită la Agenţia Naţională....

 La 29 iunie 2010, o Misiune a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din Irlanda a întreprins o vizită de lucru la Agenţia Naţională. Scopul vizitei a fost informarea privind caracteristi ca actuală a pieţei forţei de muncă, politicile curente ale Guvernului RM în domeniul migraţiei forţei de muncă, cât şi procesul de reîntoarcere voluntară asistată a cetăţenilor RM din ţările UE.Delegaţia s-a întâlnit cu un grup de angajaţi ai Agenţiei Naţionale, care au făcut o  retrospectivă a problemelor actuale cu care se confruntă actualmente pe piaţa forţei de muncă şi care sunt o urmare directă a efectelor crizei economice mondiale.Astfel dna Ludmila Dumbravă, şef-adjunct Direcţia planificare, evaluare şi sinteză a menţionat, că în ultimii trei ani a crescut cu mult numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor teritoriale. Dacă în anul 2008 numărul acestora constituia 46 mii, în 2009 numărul a crescut până la 79 de mii, iar în tr. I al anului 2010 numărul şomerilor înregistraţi este de 29 mii. Concomitent cu aceasta  a descrescut numărul locurilor vacante gestionate, care constituia 49 mii în 2008, 27 mii în 2009 şi 5,5 mii în tr. I al anului 2010.În context s-a făcut referinţă la implementarea măsurilor active pe care le întreprinde în aceste condiţii Agenţia Naţională, cum ar fi medierea, lucrările publice în folosul comunităţii la care sunt antrenaţi şomerii, diverse metode de informare despre piaţa muncii, inclusiv activitatea Centrelor de informare despre piaţa muncii (AOFM Chişinău, Bălţi şi Cahul) şi Centrului de apel - Piaţa muncii.Totodată oaspeţilor li s-a împărtăşit experienţa de elaborare a prognozei pieţei muncii şi a barometrului profesiilor, care contribuie la o mai bună planificare a activităţilor agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, orientare profesională a diferitor categorii de persoane, şi  pe care Agenţia Naţională din 2009 o elaborează anual.Cu referire la domeniul migraţiei forţei de muncă dnul Arcadie Josan, şef Direcţie migraţia forţei de muncă şi relaţii internaţionale a informat despre competenţele instituţiei, cât şi despre activităţile desfăşurate în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul parteneriatului de mobilitate cu UE", proiect care promovează mobilitatea legală între statele Uniunii Europene şi Moldova cu două obiective prioritare: reintegrarea moldovenii care doresc să revină în Moldova şi informarea corectă despre modalităţile legale a celor care doresc să plece la muncă în spaţiul UE.Oaspeţii s-au referit la unele aspecte ale migraţiei ilegale şi efectele acesteia, la activităţile ce ţin de revenirea voluntară a migranţilor în ţară şi integrarea acestora pe piaţa muncii, specificând că după datele deţinute în Irlanda lucrează peste 20 de mii de moldoveni în principal la construcţii, cu vârsta cuprinsă între 20-45 ani, din care circa 15 mii lucrează ilegal.În context menţionăm că calificările obţinute conform diplomelor RM nu sunt recunoscute în Irlanda.