Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 03 December 2020 19:45

„Profesia visurilor mele” – seminar de orientare profesională destinat tinerilor....

„Profesia visurilor mele” – seminar de orientare profesională destinat tinerilor....
Agenţia de ocupare a forţei de muncă din raionul Basarabeasca dezvoltă serviciile de orientare profesională destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor. Un loc aparte în această activitate revine orientării profesionale a tinerilor.


Este cunoscut faptul, că 1/3 din persoanele neâcadrate în câmpul muncii o constituie tinerii. Iar orientarea profesională a categoriei respective, considerată vulnerabilă pe piaţa forţei de muncă din lipsa de experienţei profesionale, care evident se acumulează treptat, rămâne a fi actualmente o problemă pentru societate.Agenţia de ocupare a forţei de muncă din raionul Basarabeasca la 18.03.2010 a organizat pentru absolvenţii Liceului  „A. Puşkin” (or. Basarabeasca) un seminar de instruire cu genericul „Profesia visurilor mele”.Scopul acestui seminar a fost susţinerea aspiraţiilor tinerilor la alegerea în mod conştient a viitoarei profesiei.Fiind desfăşurat într-o manieră de joc seminarul a dat posibilitate tinerilor să facă caracteristica diferitor profesii, să însuşească a completa un CV şi să se iniţieze în metodele de căutare a unui loc de muncă.Totodată, specialiştii Agenţiei au vorbit celor prezenţi despre activităţile organizate pentru diverse categorii de populaţie, cât şi au informat absolvenţii despre prevederile Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă.La finele seminarului fiecare participant  a încercat să răspundă la întrebarea „Pot să fac o alegere profesională corectă?”.