Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 15 Ianuarie 2021 17:59

Naționale

 • 28 Ianuarie 2019
  Legea 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
 • 28 Ianuarie 2019
  Legea 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
 • 8 Noiembrie 2017
  Legea nr.165 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (compartiment acte normative)
 • 14 Iunie 2012
  Codul muncii al Republicii Moldova. Legea nr. 154-XV din 28.03.2003
 • 29 Decembrie 2011
  Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la statutul juridical lucrătorilor migranţi nr. 20-XVI din 10.02.2006
 • 29 Decembrie 2011
  Lege pentru acceptarea Constituţei Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie nr. 215-XV din 29.05.2003
 • 29 Decembrie 2011
  Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 181privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă Nr.482-XV din 28.09.2001
 • 29 Decembrie 2011
  Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 97 privind migraţia în scop de angajare, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949 nr. 209-XVI din 29.07.2005
 • 29 Decembrie 2011
  Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane Nr.480-XV din 28.09.2001
 • 29 Decembrie 2011
  Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 nr.605 din 31.05.2007
 • 29 Decembrie 2011
  Hotărîre cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă nr. 832 din 14.07.2003
 • 29 Decembrie 2011
  Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind orientarea profesională şi susţinerea psihologică a populaţiei în problemele ce ţin de carieră nr. 450 din 29.04.2004
 • 29 Decembrie 2011
  Hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1201 din 7 octombrie 2003, nr. 117 din 22 februarie 2010.