Angajaza-te!

Сегодня: 08 Июль 2020 08:35

Seminar informativ pentru angajatori cu tematica „Măsuri de ocupare a a forței de muncă implementate de ANOFM”, desfășurat în cadrul expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”

 Seminar informativ pentru angajatori cu tematica „Măsuri de ocupare a a forței de muncă implementate de ANOFM”, desfășurat în cadrul expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”

Astăzi, 30 ianuarie 2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în colaborarea cu AO „MOTIVAȚIE” a desfășurat seminarul informativ pentru angajatori cu tematica „Măsuri de ocupare a a forței de muncă implementate de ANOFM”.
 
Seminarul a avut ca obiective informarea agenților economici privind prevederile Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj; stabilirea relațiilor de colaborare cu angajatorii în vederea implementării procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare; cît și experiența angajării persoanelor din grupurile vulnerabile.
 
La deschiderea seminarului dna Raisa Dogaru, directoarea ANOFM a mulțumit angajatorilor că au dat curs inițiativei și au manifestat deschidere spre colaborare, punând accent pe necesitatea responsabilizării reciproce pentru a implementa și îmbunătăți măsurile și serviciile de ocupare a forței de muncă.
 
În cadrul evenimentului, Mariana Scutelnic, șefa direcției ocuparea forței de muncă din cadrul Direcției generale ocuparea forței de muncă mun. Chișinău a familiarizat angajatorii cu prevederile Legii Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 
 
Referitor la rolul agenților economici în implementarea măsurilor de ocupare a forței de muncă s-a expus Cristina Simionel, specialist principal în cadrul Direcției generale ocuparea forței de muncă mun. Chișinău. Au fost subliniate aspecte importante privind măsurile active de ocupare, ce includ: subvenționarea locurilor de muncă, subvenționarea creării/adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și formarea profesională prin instruire la locul de muncă în cadrul unității și prin stagii profesionale.
 
Ana Costin, coordonatoarea programului „Angajare Asistată”, Asociația „MOTIVAȚIE”  a prezentat practicile pozitive în incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin Angajare Asistată, cu accent pe provocările și soluțiile în acomodarea locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Un factor esențial în angajarea durabilă a persoanelor cu dizabilități îl reprezintă acomodarea rezonabilă a locului de muncă inclusiv prin crearea condițiilor de accesibilitate la toate nivelurile, aspecte menționate de Victoria Boțan, specialistă Relații Publice, Asociația „MOTIVAȚIE”.
 
Pentru angajatori, seminarul a reprezentat o platformă utilă de discuții, punând în evidență insuficiența forței de muncă care influențează direct dezvoltarea activității economice și importanța diversificării ofertei de formare profesională oferite de ANOFM prin includerea cursurilor de limbi străine. 
 
La final, discuțiile au evidențiat interesul angajatorilor de consolidare a conlucrării în vederea prevenirii șomajului și sporirea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Evenimentul a avut loc în cadrul expoziției naționale „Fabricat în Moldova” și a întrunit agenți economici din mun. Chișinău.