Angajaza-te!

Сегодня: 26 Август 2019 12:41

Specialiștii structurilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sunt instruiți privind implementarea procedurilor aprobate la Legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj

Specialiștii structurilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sunt instruiți privind implementarea procedurilor aprobate la Legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj

În contextul Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurare de şomaj care intră în vigoare la data de 10 februarie 2019, specialiştii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă vor fi instruiți privind implementarea procedurilor aprobate.
 
Așadar, în perioada 04-15 februarie 2019, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) se desfășoară seminarul de instruire în scopul sporirii competenţelor în aplicarea prevederilor Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurare de şomaj şi a procedurilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă.
 
Formatorii seminarului, Cristina Arapan, șef și Ion Stîngaci, șef-adjunct al Direcției implementarea politicii de ocupare, din cadrul ANOFM le vor oferi participanților un set de recomandări cu privire la acțiunile prioritare necesare pentru implementarea Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, cît și aspecte privind implementarea Procedurii de înregistrare şi scoatere din evidenţă a şomerilor; Procedurii de examinare a cererii de stabilire a dreptului la ajutor de şomaj; Procedurii de desfăşurare a stagiului profesional și Procedurii de stimulare a mobilităţii forţei de muncă.
 
Amintim, că ANOFM a participat la elaborarea noii Legi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, concept elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Social. La fel, ANOFM a fost gazda experților Organizației Internaționale a Muncii (OIM) care a oferit suport în procesul de modernizare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Reformarea instituției se impune în contextul implementării Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.