Angajaza-te!

Сегодня: 15 Декабрь 2018 07:55

AOFM Chișinău a desfășurat sesiunea de coaching privind pilotarea Mecanismului interinstituţional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare (MIR)

AOFM Chișinău a desfășurat sesiunea de coaching privind pilotarea Mecanismului interinstituţional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare (MIR)

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău a desfăşurat la data de 8 noiembrie 2017, în incinta Centrului de Informare Piața Muncii, sesiunea de coaching privind pilotarea Mecanismului interinstituţional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare (MIR).
 
La sesiune au fost prezenţi: RUSSU Viorica – reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; DOGARU Raisa – director ANOFM; ŞUPAC Ala – şef AOFM Chişinău; ZUBCO Nadejda – reprezentant Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD); şefi ai secţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, secţiei principale şi secţiei formare profesională a AOFM Chişinău şi alţi 16 reprezentanţi din cadrul diferitor instituţii din mun. Chişinău responsabili de aplicarea MIR.
 
La deschiderea sesiunii, reprezentantul MSMPS, conducerea ANOFM şi AOFM Chişinău au venit cu un cuvînt de salut către participanţi, subliniind importanţa prezenţei tuturor, a deschiderii către colaborare şi a implicării în reintegrare migranţilor reveniţi.
 
Ulterior, reprezentantul BRD a vorbit despre Hotărîrea Guvernului nr.724 din 08.09.2017 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare şi Hotărîrea Guvernului nr.725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migraţiei şi dezvoltării. Scopul acestor documente este de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu, de a contribui la reducerea efectelor negative ale migraţiei; de a reintegra social şi economic cetăţenii RM reîntorşi de peste hotare. 
 
Dna ŞUPAC Ala, a făcut o prezentare generală a serviciilor AOFM Chişinău, a vorbit despre domeniul formării profesionale şi a ghidării în carieră, dar nu în ultimul rînd și despre atribuţiile Agenţiei în cadrul MIR, experienţa pilotării mecanismului şi a asistării migranţilor reîntorşi. În acest context, şefii secţiilor pentru ocuparea forţei de muncă AOFM Chişinău au prezentat situaţia din fiecare sector cu privire la numărul migranților reîntorși înregistrați cu statut de șomer, procedura de încadrare a lor în cîmpul muncii şi istorii de succes. Au fost dezbătute şi problemele existente cu care se confruntă atît AOFM, cît şi celelalte instituţii la acest capitol. Pe parcurs au avut loc discuţii interactive pentru a identifica soluţii şi a eficientiza colaborarea multidisciplinară şi intersectorială pentru reintegrarea migranţilor.
 
Doar o cooperare strînsă între toate instituţiile parte la mecanism va asigura implementarea reuşită a MIR şi acordarea serviciilor corespunzătoare migranţilor reîntorşi. 
AOFM Chișinău