Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 06 Iulie 2020 21:34

Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2019, prezentată în cadrul ședinţei de totalizare

Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2019, prezentată în cadrul ședinţei de totalizare

Astăzi 21 februarie 2020 a avut loc şedinţa de totalizare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi a subdiviziunilor teritoriale (STOFM), pentru anul 2019.
 
La ședință au participat,  Nelea Rusu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM și șefii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
 
 În deschiderea ședinței, Nelea Rusu, a apreciat efortul depus de angajații ANOFM în realizarea obiectivelor propuse pentru 2019. Totodată a subliniat rolul ocupării forței de muncă în activitatea socio-economică a statului și importanța existenței structurii ANOFM, menționând că o prioritate pentru Agenția Națională, inclusiv subdiviziunile sale teritoriale, rămâne a fi satisfacerea necesităților clienților şi un management eficace bazat pe performanţă şi continuă dezvoltare a măsurilor și serviciilor oferite. Toate acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2019 au constituit o provocare atât pentru minister, cât și pentru ANOFM, în contextul reorganizării instituției și aprobării Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj.
 
Raisa DOGARU, director ANOFM a făcut prezentarea privind realizarea Planului de măsuri de ocupare pentru 2019 și prioritățile pentru 2020. Anul 2019 a fost marcat de procesul reorganizării totale și orientarea eforturilor angajaților în scopul îmbunătățirii capacității de implementare a Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, ce vine cu un șir de noi măsuri active pe piața muncii. Concomitent, au fost organizate instruiri profesionale a angajaților în scopul dezvoltării abilităților și modelării comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de serviciu. Au fost elaborate un șir de proceduri interne pentru o bună organizare și implementare a măsurilor prevăzute de lege.
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2019, ANOFM a monitorizat realizarea acțiunilor prevăzute în Planul de măsuri de ocupare a forței de muncă pentru anul 2019, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, au fost evidențiate: sporirea şanselor de ocupare a forţei de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în servicii şi măsuri active de ocupare şi aplicarea competenţelor profesionale pe piaţa forţei de muncă internă; prevenirea şi reducerea şomajului de lungă durată şi efectului lui social prin acordarea serviciilor de preconcediere şi sporire a nivelului de informare a populaţiei; creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de migraţie a forţei de muncă în scop de muncă; asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forței de muncă, a cercetărilor, analizei și prognozei pieței muncii în vederea fundamentării intervențiilor și îmbunătățirii politicilor de ocupare a forței de muncă; asigurarea managementului ANOFM, inclusiv a controlului intern managerial în condiţiile de reorganizare a instituţiei si implementare a legislaţiei noi în domeniu.
 
În continuarea ședinței, Gușan Dorina, șef Observatorul Pieței Muncii a prezentat nota analitică „Cererea şi oferta forței de muncă în ultimii 5 ani (2014-2018) pe activităţi economice și ocupaţii”.
Sabina Cerbu, expert ILO  a prezentat raportul de monitorizare a implementării art.36 și 38 a Legii nr.105 privind programele de subvenționare a angajatorilor cu scopul angajării și reangajării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
 
Analizând cele expuse, participanții au discutat cu privire la realizările obţinute, provocări şi obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor. Totodată  au subliniat că activitatea a fost axată pe realizarea acțiunilor având ca obiectiv strategic sporirea gradului de ocupare a populaţiei şi diminuarea ratei şomajului. Adițional au venit cu unele sugestii și propuneri care urmează a fi incluse în prioritățile pentru 2020.
 
Secretarul de Stat a felicitat ANOFM cu prilejul aniversării a 29 ani de la crearea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Republică Moldova, ca semn de recunoștință pentru muncă conștiincioasă, responsabilitate, dedicație și profesionalism în domeniul ocupării forței de muncă, a decernat Diplome de Gratitudine a Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale
 
Directorul ANOFM a adus cele mai sincere felicitări cu ocazia aniversării și a mulțumiri tuturor angajaților, care în condiții destul de dificile dau dovadă de dăruire totală și efort deosebit, manifestă perseverență și operativitate, competență profesională și eficiență întru implementarea reformelor și realizarea acțiunilor de protecție socială a populației și a oferit Diplome de Onoare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru funcționarii publici din aparatul central și structurile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.