Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Iunie 2020 17:36

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 29 ani de activitate

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează  29 ani de activitate

18 februarie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), zi în care aniversăm 29 de ani de activitate. În această perioadă instituţia noastră a trecut prin mai multe schimbări și provocări, a evoluat şi a acumulat o experienţă bogată, datorită implicării și profesionalismului colaboratorilor ANOFM, sprijinului acordat de parteneri, precum și schimbului de bune practici cu instituţiile similare din alte state.
 
ANOFM funcţionează sub autoritatea Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale şi are rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind ocuparea forţei de muncă, punând accent pe îndeplinirea obiectivelor majore: creşterea ocupării forţei de muncă prin diminuarea şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor, dar şi a altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. 
 
Astăzi, ANOFM împreună cu structurile sale teritoriale întreprinde o serie de măsuri active pe piața muncii întru realizarea atribuțiilor în domeniile: implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă; migrația forței de muncă și asigurarea de șomaj.
 
Activitățile ANOFM nu se opresc aici, în comun cu alți actori de pe piața muncii vom continua să promovăm o politică eficientă de ocupare, vom veni cu pași concreți pentru a susține cetățenii în integrarea lor pe piața forței de muncă.
 
Aducem omagiu de recunoştinţă veteranilor, celor care au stat la bazele formarii serviciului ocupării forței de muncă, apreciem spiritul Dumneavoastră activ de participare şi rolul inestimabil la constituirea şi afirmarea acestuia ca instituţie importantă a ţarii.
 
Cu aceste gânduri, doresc să mulţumesc angajaţilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, membrilor Consiliului Tripartit al ANOFM, partenerilor noştri pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obiectivelor instituţiei noastre.
În egală măsură apreciez interesul permanent al reprezentanţilor mass-media și societății civile manifestat față de activitățile noastre și subliniez  importanța colaborării în vederea informării opiniei publice.
 Așa cum am demonstrat de-a lungul anilor, cu respect și recunoștință pentru toți angajatorii, colaboratorii, partenerii, vă asigurăm în continuare întreaga noastră disponibilitate și vă mulțumim pentru încrederea acordată.
 
Raisa Dogaru,
Director ANOFM