Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Iunie 2020 17:23

Rolul ANOFM în realizarea strategiilor locale de intervenţie pentru identificarea tinerilor NEET şi antrenarea acestora în măsuri de ocupare a forţei de muncă, a fost discutat în cadrul unui atelier de lucru

Rolul ANOFM în realizarea strategiilor locale de intervenţie pentru identificarea tinerilor NEET şi antrenarea acestora în măsuri de ocupare a forţei de muncă, a fost discutat în cadrul unui atelier de lucru

Astăzi, 17 februarie, s-a desfășurat atelierul de lucru „Rolul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în realizarea strategiilor locale de intervenţie pentru identificarea tinerilor NEET (tineri inactivi, care nu fac parte din populaţia ocupată, nu studiază/învaţă) şi antrenarea acestora în măsuri de ocupare a forţei de muncă”, eveniment organizat în comun cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO).
 
Participanţii la atelier au fost reprezentanţi ai ANOFM și subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă: Floreşti, Făleşti, Hânceşti şi Şoldăneşti, CNTM, ILO.
 
În deschiderea evenimentului Raisa Dogaru, director ANOFM a menționat faptul că „integrarea tinerilor pe piaţa muncii, educaţia lor și dezvoltarea capacităţilor acestora sunt cruciale pentru dezvoltarea unei societăţi prospere, durabile și echitabile socio-economic. Rezolvarea problemelor legate de integrarea tinerilor pe piața forței de muncă prezintă un obiectiv important pentru mai multe țări europene, inclusiv pentru Republica Moldova, unde ANOFM are rolul în realizarea strategiilor locale de intervenţie pentru identificarea tinerilor NEET şi antrenarea acestora în măsuri de ocupare a forţei de muncă.” La fel, dna Dogaru a mulțumit tuturor celor prezenți pentru colaborare și implicare în realizarea acestui obiectiv.
 
În cadrul atelierului, Roman Banari, secretar general al CNTM a prezentat experienţa aplicată în Cahul la identificarea şi implicarea tinerilor NEET în măsurile de ocupare a forţei de muncă. Totodată au fost evidențiate rezultatele procesului, cît  şi provocările cu care s-au confruntat.
 
Privind identificarea beneficiarilor finali Outreach s-a expus Violeta Vrabie, coordonator proiect ILO. Outreach-ul presupune activități, servicii sau programe care sunt puse în aplicare pentru a (re) conecta tinerii la piața forței de muncă. Outreach-ul include: intervenții pentru identificarea, contactarea și implicarea tinerilor inactivi sau șomeri și furnizarea de servicii sau sprijin livrate în proximitatea acestora.
 
Cristina Arapan, șef Direcția implementarea politicii de ocupare a prezentat măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate de ANOFM prin intermediul subdiviziunilor de ocupare a forței de muncă.
 
Reprezentanții CNTM au prezentat planul de acţiuni privind implementarea proiectului implementat de CNTM cu suportul ILO.  
 
La final, conducerea ANOFM și CNTM au semnat un Acord de colaborare, în scopul edificării și dezvoltării unui parteneriat continuu și eficient în vederea promovării politicilor de tineret, politicilor de ocupare a forței de muncă și creșterii gradului de reintegrare profesională tinerilor.