Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 30 Mai 2020 21:21

Funcționarii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă își consolidează cunoştinţele privind chestionarea angajatorilor, în cadrul unui atelier de instruire

Funcționarii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă își consolidează cunoştinţele privind chestionarea angajatorilor, în cadrul unui atelier de instruire

În scopul informării despre tendinţele ce se produc pe piaţa forţei de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu suportul subdiviziunilor teritoriale elaborează anual Prognoza pieţei muncii şi Barometrul profesiilor.  În acest context, în perioada 8-10 octombrie, 2019 ANOFM desfăşoară atelierul de instruire cu tematica „Chestionarea agenților economici cu utilizarea funcţionalităţilor Sistemului Informaţional Automatizat „Prognoza Pieţei Muncii” (SIA PPM)”. Evenimentul are drept scop consolidarea capacităţilor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor funcționarilor din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă privind organizarea activităţii de chestionare a angajatorilor cu utilizarea funcţionalităţilor SIA PPM.
 
Observatorul pieții muncii în comun cu Direcția tehnologii informaționale vor instrui participanții privind noul chestionar al angajatorului și completarea acestuia în SIA PPM.
 
Datele obținute în rezultatul chestionării se vor utiliza la elaborarea Prognozei pieţei muncii şi Barometrul profesiilor pentru anul 2020.
 
Prognoza pieţei muncii şi Barometrul profesiilor vor servi ca sursă pentru elaborarea indicatorilor Planului de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru anul 2020 și evaluarea schimbărilor ce vor avea loc pe piaţa muncii.