Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 01 Iunie 2020 23:48

Comunicat privind desfășurarea Atelierului de lucru din 15-16 iulie 2019

Comunicat privind desfășurarea Atelierului de lucru din 15-16 iulie 2019

        În perioada 15-16 iulie 2019 la complexul turistic „Costești” s-a desfășurat  atelierul de lucru cu genericul „Introducere în aspecte de migrația forței de muncă”, organizat de către Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
La programul de instruire au participat reprezentanții celor 35 de subdiviziuni teritoriale de ocupare a forței de muncă.
Scopul atelierul de lucru constă în instruirea specialiștilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aspecte de migrație a forței de muncă: sporirea impactului pozitiv al migrației asupra dezvoltării socio-economice a țării.
Zinaida Adam, manager componenta politici din cadrul proiectului MiDL/UNDP  a prezentat programul de instruire  Scoala Migrației Forței de Muncă.
În  discursul său, Angela Stafii, consultant MiDL/PNUD a pus în discuție diverse aspecte: „Migrație și Dezvoltare - Cadrul institutional și de politici”, migrație și revenire, psihologia migranților, comunicarea cu migranții și organizarea evenimentelor. Atelierul de lucru a inclus și planificara Zilelor Diasporei 2019. 
Cristina Denița-Boțolin, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a vorbit despre mecanismul de validare a competențelor obținute în context informal și nonformal.
Victoria Belous, consultant MiDL/PNUD s-a referit la prestarea și prezentarea eficientă a serviciilor de ocupare, analiza tipurilor de beneficiari.
Instruirea dată constituie un suport important pentru înțelegerea mai bună a problemelor cu care se confruntă migranții reveniți, orientat spre acordarea de  servicii oportune și eficiente.