Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Februarie 2020 20:48

Comunicat privind desfășurarea Programului de formare „Servicii calitative de ghidare în carieră prin aplicarea procedurii elaborate” din 09-10 iulie 2019

Comunicat privind desfășurarea Programului de formare „Servicii calitative de ghidare în carieră prin aplicarea procedurii elaborate” din 09-10 iulie 2019

        În perioada 09-10 iulie 2019, în comun cu Proiectul „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră” (REVOCC), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), în incinta ANOFM se desfășoară Programul de formare a specialiștilor din cadrul a 17 subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale în vederea dezvoltării abilităților și consolidării capacităților privind furnizarea procedurii de ghidare în carieră a diferitor categorii de beneficiari.
Programul de formare cuprinde instruirea specialiștilor în vederea aplicării Platformei electronice CCP pentru ghidarea în carieră a tinerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, a persoanelor din medii social vulnerabile. De asemenea, vor fi analizate oportunități de integrare a serviciilor de ghidare în cariera în cadrul unor proceduri din  Legea 105/2018.
Participanții la  Programul de formare vor purta discuții privind parteneriatele locale pentru ghidarea în carieră, promovarea serviciilor de ghidare, a resurselor oferite de Platforma CCP și cooperarea cu diverse instituții pentru ghidarea în carieră.
Activitățile individuale și în grup sînt moderate de trainerii Iulia Nicorici, DGOFM Chișinău și Serghei Lîsenco, expert REVOCC.
La finele instruirii fiecare reprezentant  din cadrul celor 17 subdiviziuni teritoriale va primi un laptop pe care este plasată platforma electronică CCP, ce permite identificarea profesiei  potrivite.
La atelierul de lucru participă reprezentanți ai ANOFM, STOFM, REVOCC/CEDA.