Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Februarie 2020 18:36

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Angajatorii pot primi subvenții pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și șomerilor din grupurile vulnerabile.
Chișinău, 08 iulie 2019
Două programe de facilitare a ocupării șomerilor care necesită suport suplimentar pentru integrarea în câmpul muncii au fost lansate astăzi de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu asistența proiectului ”Promovarea ocupării tinerilor” al Organizației Internaționale a Muncii (ILO).
 
Cele două programe vor fi implementate pe parcursul a șase luni cu titlu de proiect-pilot și prevăd subvenționarea locurilor de muncă pentru persoanele social-vulnerabile și subvenționarea angajatorilor pentru crearea sau adaptarea unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Beneficiarii programelor vor fi în jur de 135 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, din categoriile supuse riscului de excluziune socială, inclusiv persoane cu dizabilități din rândul șomerilor înregistrați la ANOFM.
Prezentă la eveniment, Ala Nemerenco, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a menționat că programele sunt absolut necesare în condițiile existenței pe piața muncii a categoriilor de persoane care necesită suport din partea instituțiilor statului la încadrarea în câmpul muncii : „Aceste două măsuri active se înscriu în șirul acțiunilor planificate în noua lege a ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj și în Strategia Națională de ocupare a forței de muncă pentru anii 2017-2021 și au drept scop reintegrarea persoanelor din categoriile supuse riscului de excluziune socială, promovarea angajării persoanelor cu dizabilități, care în prezent rămân practic în afara pieței muncii, precum și consolidarea colaborării între angajatorii și ANOFM”.
Potrivit Raisei Dogaru, directoarea ANOFM, instituția va lua în considerare cererea și oferta forței de muncă, domeniile cu un deficit acut al forței de muncă și va selecta agenții economici și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care vor fi incluse în program. Agenții economici care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, în decurs de șase luni, pentru fiecare șomer angajat. Acest program se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane, persoanele care luptă cu consumul de substanțe, victimele violenței în familieși alte categorii vulnerabile. Subvenția se va acorda în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.
Angajatorii care vor crea sau adapta unloc de muncă pentru persoane cu dizabilități vor beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, iar mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.
Ludmila Iachim, directoarea executivă a Asociației “Motivație”, a menționat că deși în Republica Moldova există mai multe legi care garantează dreptul persoanelor cu nevoi speciale la piața  locurilor de muncă, majoritatea antreprenorilor evită angajarea lor. “Sperăm că aceste programe vor stimula integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii și vor distruge stereotipurile potrivit cărora toate persoanele cu nevoi speciale sunt neputincioase. Deseori, ei se dovedesc a fi buni profesioniști și angajați talentați și responsabili”, a mai spus  Ludmila Iachim.
Programele pilot vor fi realizate cu suportul financiar și metodologic al ILO, în cadrul   proiectului „Promovarea ocupării tinerilor”. Coordonatoarea proiectului, Violeta Vrabie, a declarat că aceste programe sunt doar câteva dintre acțiunile susținute de ILO în R. Moldova pentru a genera mai multe locuri de muncă decente pentru populația țării, în special pentru tinerii din grupurile vulnerabile. ILO a oferit 150 mii dolari pentru pilotarea celor două programe de subvenționare.