Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Februarie 2020 17:52

În atenția angajatorilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

În atenția angajatorilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), informează despre pilotarea măsurii de subvenționare a locurilor de muncă conform prevederilor art.36 din Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea 105/2018) și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018. Măsurile de subvenționare a locurilor de muncă vor fi pilotate în 7 subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM): Bălți, Cahul, Cantemir, Chișinău, Hîncești, Orhei și Strășeni.
 
Conform prevederilor Procedurii de subvenționare a locurilor de muncă, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1276/2018: http://anofm.md/files/documents/proceduri%20ocupare.pdf pot beneficia de subvenții prevăzute la art.36 din Lege angajatorii care vor angaja pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii din următoarele categorii: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile din detenție, victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică, victimele violenței în familie. Angajatorii care vor angaja persoanele din categoriile menționate vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% (1933,92 lei) din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvențiile se vor acorda în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.
 
Conform prevederilor Procedurii de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1276/2018 angajatorii care crează sau adaptează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități pot beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către acesta, iar mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.
   
       Angajatorii care își desfășoară activitatea în raza celor 7 STOFM pilot și sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018, se pot adresa la STOFM în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația, conform modelelor aprobate de ANOFM. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: http://anofm.md/network/agency.
Pentru a beneficia de subvenții angajatorii trebuie să întrunească următoarele criterii generale :
- sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
- nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
- nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
- nu au datorii față de salariați pentru anul precedent.
 
Formulare pentru art. 36 din Legea 105/2018:
Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă;
Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă.
 
Formulare pentru art. 38 din Legea 105/2018:
Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități.
Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel – Piața Muncii la nr. 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) de luni până vineri, în intervalul orelor 8.30-15.30.