Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 07 Iulie 2020 19:47

Comunicat privind desfășurarea Atelierului de lucru din 28-30 mai 2019

Comunicat privind desfășurarea Atelierului de lucru din 28-30 mai 2019

În perioada 28-30 mai 2019 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în comun cu Organizația Internațională a Muncii (ILO) desfășoară atelierul de lucru orientat spre pilotarea măsurilor active conform art.36 privind subvenționarea locurilor de muncă și art.38 privind acordarea subvențiilor angajatorilor la crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități din Legea nr.105/ 2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.
Programul de lucru al atelierului cuprinde instruirea privind pilotarea măsurii active în baza art. 36 "Subvenționarea locurilor de muncă", evidența listei electronice de gestionare a programelor ce urmează a fi pilotate, care urmează a fi înregistrate în baza de date a ANOFM.
Instruirea în baza art.38 "Acordarea subvențiilor angajatorilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități" include instruiri privind completarea formularului de aplicare, aprobarea/refuzul angajatorului de participare la măsuri active de ocupare, pașii de urmat în vederea implementării cu succes a acestora, monitorizarea și evaluarea procedurilor pilotate.
La atelierul de lucru participă reprezentanți ai ANOFM și Subdiviziunilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă. Măsurile active menționate mai sus vor fi pilotate de către Direcția generală de ocupare a forței de muncă Chișinău, Direcțiile de ocupare a forței de muncă Bălți, Orhei, Cahul, Hîncești și Strășeni.
Participanții sunt instruiți în baza planurilor de acțiuni elaborate privind implementarea/pilotarea măsurilor de subvenționare în baza Acordului de grant ILO-ANOFM.
Parteneri ai evenimentului: Proiectul OIM "Promovarea ocupării tinerilor"