Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Februarie 2020 05:21

Începând cu 10.02.2019, ANOFM va implementa Legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj

Începând cu 10.02.2019, ANOFM va implementa Legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează că din data 10.10.2018 conform Hotărârii nr. 990  este reorganizată în scopul îmbunătățirii capacității de implementare a Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, care intră în vigoare începând cu data de 10.02.2019, ce vine cu un șir de noi măsuri active pe piața muncii.
 
Începând cu 10 februarie 2019, în scopul prevenirii şomajului, creşterii şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, precum și în scopul realizării strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor în risc de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării, adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, Agenția Națională împreună cu subdiviziunile sale teritoriale implementează următoarele
 
Măsuri de ocupare a forței de muncă:
a)masuri de promovare a ocupării forței de muncă:
- servicii de ocupare a forței de muncă,
- măsuri active de ocupare a forței de muncă;
b)programe de facilitare a ocupării forței de muncă;
c) asigurare de șomaj.
 
Servicii de ocupare a forței de muncă sunt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea și oferta forței de muncă, la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinii ocupării forței de muncă. Acestea includ:

 • informare privind piața muncii;
 • ghidare în carieră;
 • intermedierea muncii;
 • servicii de preconcediere;
 • reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități.

 
Măsuri active de ocupare a forței de muncă se adresează șomerilor și angajatorilor și sunt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante. Acestea includ:

 • formarea profesională;
 • subvenționarea locurilor de muncă;
 • suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă;
 • stimularea mobilității forței de muncă.

 
Actele necesare pentru înregistrarea ca şomer în baza de date a Agenţiei

 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
 • actele deținute de studii şi de calificare.

Toate măsurile de ocupare sunt oferite gratuit!
 
Invităm persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii să se adreseze la ANOFM și la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Pentru mai multe informaţii accesaţi  portalul locurilor de muncă www.angajat.md sau Centrul de Apel - Piaţa Muncii: 0 8000 1000 (apel gratuit) luni-vineri 08:30-15:30.