Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Februarie 2020 08:21

„Managementul Resurselor umane. Probleme actuale și perspective de dezvoltare”, subiect abordat în cadrul unei mese rotunde cu participarea ANOFM

„Managementul Resurselor umane. Probleme actuale și perspective de dezvoltare”, subiect abordat în cadrul unei mese rotunde cu participarea ANOFM

La 23 noiembrie 2018, Raisa Dogaru, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a participat la masa rotundă cu genericul „Managementul Resurselor umane. Probleme actuale și perspective de dezvoltare”, organizat de Departamentul Resurse Umane, Afaceri publice și Comunicare, din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM).
 
În deschidere, Grigore Belostecinic, rectorul ASEM a subliniat importanța subiectului abordat în cadrul mesei rotunde, referindu-se la capitalul uman ca resursa cheie în cadrul unei organizații și cea mai importantă resursă pentru creșterea economică.
 
Agenda evenimentului a cuprins prezentări ale cadrului academic al instituției, Dorin Vaculovschi, șef al Departamentului Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare, Alic Bîrcă, decanul Facultății Economie Generală și Drept, ASEM care au abordat subiecte privind impactul conținutului muncii asupra funcției de resurse umane, dezvoltarea durabilă a resurselor umane, aspecte inovative privind procesul de recrutare și selecție în cadrul organizației, Coaching-ul-instrument important în dezvoltarea organizațională, cît și specificul managementului resurselor umane în sectorul public din Republica Moldova.
 
Raisa Dogaru, directorul ANOFM  a menționat rolul Agenției în implementarea politicilor de ocupare și protecție socială a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și prevenirea şomajului. La fel, s-a referit la opinia angajatorilor asupra calității forței de muncă, rezultate din chestionarea agenților economici selectați pentru elaborarea Prognozei Pieței Muncii, inclusiv modulul nou „Competențe”, cît și importanța Prognozei și Barometrul profesiilor elaborate anual de către specialiștii din cadrul ANOFM, în scopul evaluării tendinţelor pe piaţa muncii, precum şi a schimbărilor care au loc în structura forţei de muncă. Raisa Dogaru, a subliniat necesitatea colaborării instituțiilor de învățământ cu angajatorii în scopul pregătirii specialiștilor la cerințele pieții muncii. Totodată,  s-a axat și pe importanța ghidării profesionale a tinerilor și viitorilor absolvenți, cât și oportunitățile oferite pe piața forței de muncă pentru persoanele care sunt în căutarea unui job, în vederea integrării socio-economice de succes a acestora. Un subiect important abordat de dna Dogaru a fost reorganizarea ANOFM, care are drept scop eficientizarea activității instituției pentru asigurarea aplicării Legii noi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, nr.105 din 14.06.2018. Suplimentar, începând cu februarie 2019, în contextul noii Legi, ANOFM împreună cu structurile teritoriale vor presta următoarele servicii beneficiarilor:

  • subvenționarea locurilor de muncă: acordarea de subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri;  susținerea proiectelor de inițiative locale.
  • suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă;
  • asigurare de șomaj: subdiviziunile teritoriale ale ANOFM vor stabili, suspenda și înceta dreptul la ajutor de șomaj, iar Casa Națională de Asigurări Sociale vor finanța ajutorul de șomaj.

 
Amintim că la 5 aprilie 2017, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Academia de Studii Economice a Moldovei au semnat un acord de colaborare, ce vizează  schimbul de experienţă în domeniul activităților legate de politicile de ocupare a forței de muncă și a managementului resurselor umane, organizarea și desfășurarea stagiilor stagiilor de practică a studenților și masteranzilor Academiei de Studii Economice a Moldovei în cadrul structurilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.