Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 13 Decembrie 2019 07:26

ANOFM - mai aproape de tineri! Specialiștii AOFM continuă să-și dezvolte capacitățile privind prestarea serviciilor calitative de ghidare în carieră, în cadrul unui curs de instruire

ANOFM - mai aproape de tineri! Specialiștii AOFM continuă să-și dezvolte capacitățile privind prestarea serviciilor calitative de ghidare în carieră, în cadrul unui curs de instruire

În perioada 15-16 noiembrie 2018, se desfășoară cursul de instruire cu genericul „Navigînd pe piaţa muncii: abilităţi de căutare a unui loc de muncă pentru tineri”, în scopul dezvoltării capacităţilor a specialiştilor din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (AOFM) de a presta servicii calitative de ghidare în carieră.
 
Participanții vor fi instruiți privind utilizarea ghidului OIM: „Navigând pe piaţa muncii; abilităţi de căutare a unui loc de muncă pentru tineri”, cît și distribuirea şi testarea ghidului în cadrul structurilor teritoriale ANOFM.
 
Un subiect important în cadrul cursului constituie sesiunea privind lansarea aplicației mobile Navigarea Pieței Muncii: Abilități de căutare a locurilor de muncă pentru tineri. Specialiștii AOFM vor însușii modul de utilizare a aplicaţiei mobile și vor elabora în comun planul de acţiuni privind informarea comunităţii despre aplicaţia mobilă şi utilizarea ei. Astfel, prin intermediul aplicației Navigarea Pieței Muncii, într-o manieră atractivă, tinerilor și altor categorii de beneficiari le vor fi furnizate informaţii care să-i sprijine în luarea deciziilor privind alegerea studiilor potrivite, cunoașterea și aplicarea tehnicilor de căutare și obținere a unui loc de muncă conform aspirațiilor.
 
Acest eveniment este organizat în comun cu Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO).