Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Iulie 2019 19:59

ANOFM a semnat protocolul de cooperare și schimb de informații cu Serviciului Public de Ocupare din Lituania

ANOFM a semnat protocolul de cooperare și schimb de informații cu Serviciului Public de Ocupare din Lituania

Astăzi, 8 noiembrie 2018, a avut loc vizita de lucru a delegaţiei lituaniene în Republica Moldova condusă de Linas Kukuraitis, Ministrul Securității Sociale și Muncii al Lituaniei. În cadrul întrevederii a fost semnat protocolul de cooperare și schimb de informații între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din Republica Moldova și Serviciul Public de Ocupare din Lituania.
 
În cadrul întrunirii delegaţiei lituaniene condusă de Linas Kukuraitis, Ministrul Securității Sociale și Muncii al Lituaniei cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), în frunte cu Ministrul Silvia Radu au avut discuții privind cooperarea dintre ministere, reformele implementate, ultimele evoluţii pe piaţa muncii şi priorităţile de acţiune pentru continuarea cooperării între cele două Ministere.
 
Totodată, dna Ligita Valalyte, directorul Serviciului Public de Ocupare din Lituania a avut o întrevedere cu dna Raisa Dogaru, Directorul ANOFM și colaboratorii aparatului central al Agenției în cadrul căreia au discutat prevederile acordului de cooperarea sub formă de schimb reciproc de informaţii cu privire la tendințele pieței muncii,  politici active privind piața muncii și serviciile de ocupare a forței de muncă, migrația forței de muncă, cercetarea și prognoza pieței muncii, implementarea proiectelor comune privind ocuparea forței de muncă și migrația forței de muncă. Participanții au făcut schimb de bune practici privind modul de funcționare a instituțiilor și serviciile prestate. La fel, Raisa Dogaru a menționat despre procesul de reorganizare a ANOFM, care prevede îmbunătățirea capacității de implementare a Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, care vine cu un șir de noi măsuri active pe piața muncii, preluată din practica internațională. În acest context, dna Dogaru a mulțumit delegației lituaniene pentru interesul manifestat și sprijinul acordat și a subliniat ca acest acord de colaborare va servi drept platou de cooperare între instituții întru implementarea noilor măsuri, sporind astfel calitatea serviciilor prestate și diversificarea acțiunilor de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova.
 
Acest eveniment este organizat în scopul consolidării relațiilor moldo-lituaniene în domeniile de competență a autorităților, inclusiv prin prisma Acordului de cooperare în domeniul muncii, protecției sociale și familiei semnat între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al R. Moldova și Ministerul Securității Sociale și Muncii al R. Lituania, în 2007 la Vilnius.
 
Amintim că ANOFM a început colaborarea cu Serviciul Public de Ocupare din Lituania încă din anul 2007 în cadrul implementării proiectului moldo-suedez „Acordarea suportului serviciilor publice pentru ocuparea forţei de muncă din Moldova”.
 
Un șir de activități de colaborare au fost efectuate și în cadrul implementării Proiectului UE în Republica Moldova „Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova” (2012 – 2014). Proiectul a acordat sprijin Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în realizarea Analizei şi Prognozei Pieţei Muncii 2013. În acest scop, în perioada 02-06.12.2012 doi experţi (Suedia şi Lituania) au întreprins o misiune în Republica Moldova şi a acordat suport metodologic şi practic echipei de specialişti din cadrul ANOFM. Totodată, experţii din Lituania au instruit personalul agențiilor teritoriale privind implementarea Managementului după obiective (MBO), unde a  fost elaborat un plan de acţiuni, proceduri și norme de implementare.