Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Iulie 2019 19:57

Comunicat cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” în perioada 18 – 25 octombrie 2018

Comunicat cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” în perioada 18 – 25 octombrie 2018

În perioada 18 – 25 octombrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) au desfășurat Campania naţională „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane (TFU) la 18 octombrie.
 
În cadrul Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”  AOFM în comun cu partenerii au organizat mai multe activități de informare și sensibilizare a societății despre riscurile și consecințele TFU: 51 seminare informative tematice cu accent pe prevenirea fenomenului de TFU și riscurile migrației ilegale, promovînd angajarea legală în țară; 18 ședințe ale Clubului Muncii și 3 seminare de instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă cu participarea șomerilor, în vederea dezvoltării abilităților de căutare a unui loc de muncă, abordarea unui potențial angajator și prezentare la interviul de angajare. La tata de 24.10.2018 AOFM a mun. Chișinău a organizat Tîrgul locurilor de muncă, la care au participat cca 500 de persoane.
 
 La activitățile organizate au participat în total 2442 persoane, inclusiv 1170 șomeri. Subliniem, că la seminarele de informare au participat și tineri, inclusiv elevi ai gimnaziilor, liceelor.
 
În cadrul Campaniei naționale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de ființe umane” AOFM au participat și la activitățile organizate de autoritățile publice locale în comun cu reprezentanți ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate în teritoriu, instituții de învățămînt, agenți economici, ONG-uri și mass-media locală.
 
ANOFM în comun cu structurile teritoriale de ocupare a forței de muncă prestează servicii gratuite tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
Persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă pot să se adreseze la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază au viza de domiciliu. Datele de contact ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi  accesate la adresa electronică: http:www.anofm.md/network/agency.
 
 Informaţie utilă pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în cîmpul muncii poate fi găsită pe site-ul www.anofm.md sau primită operativ la Centrul de Apel – Piaţa Muncii, tel. 0-8000-1000, (orele: 08:30-15:30, de luni pînă vineri), apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova. De asemenea, informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md.