Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 19 Iunie 2019 04:08

ANOFM dezvoltă în continuare parteneriate cu instituțiile de invățămînt în scopul realizării politicilor de ocupare a forței de muncă

ANOFM dezvoltă în continuare parteneriate cu instituțiile de invățămînt în scopul realizării politicilor de ocupare a forței de muncă

Astăzi, 6 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Facultatea Ştiinţe Economice a Universității de Stat din Moldova (USM) au semnat un acord de colaborare în scopul edificării și dezvoltării unui parteneriat continuu și eficient între părți, în vederea realizării politicilor de ocupare a forței de muncă prin asigurarea pieței muncii cu specialiști bine instruiți și pregătiți în conformitate cu cerințele pieței muncii.
 
Astfel, parteneriatul va facilita stabilirea unui dialog permanent între universitate/facultate/departament și angajatorii din țară și va spori gradul de informare a mediului academic și studenților despre piața muncii și competențele actuale solicitate de angajatori. Se va asigura organizarea vizitelor de documentare şi întâlnirilor de lucru cu reprezentanți ai autorităților ANOFM și USM, în domeniile de competenţă ale ambelor părţi, inclusiv în vederea desfăşurării stagiilor de practică a studenţilor USM în cadrul structurilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată, ANOFM va participa la diverse acţiuni (conferinţe, seminare, mese rotunde) în domeniu său de competență organizate de USM.
 
Totodată ANOFM va informa reprezentanții USM despre activitățile organizate de ANOFM, inclusiv a târgurilor locurilor de muncă, în scopul mediatizării și invitării studenților la aceste activități și va participa la inițierea și desfășurarea de proiecte comune (la nivel național și internațional), inclusiv în domeniul de cercetare a pieței muncii.
 
Acest eveniment este organizat în contextul racordării sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie, ce reprezintă una din cele 7 priorităţi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2012-2020”.
 
Universitatea de Stat din Moldova, a fost fondată la 1 octombrie 1946 și are misiunea de a forma cadre de înaltă calificare pentru economia naţională, capabile să activeze în condiţiile, în schimbare ale vieţii şi economiei de piaţă, cît și organizarea şi desfăşurarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre soluţionarea problemelor actuale socio-economice şi realizarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării ştiinţifice universitare. Din 1969 Universitatea de Stat este Membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor.