Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 01 Iunie 2020 11:03

Notă informativă privind monitorizarea suportului acordat la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, în anul 2018, 9 luni

Notă informativă privind monitorizarea suportului acordat la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, în anul 2018, 9 luni

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (AOFM) au fost înregistrate cu statut de şomer 462 persoane cu dizabilităţi (1,6% din nr. total de şomeri înregistraţi), din care 193 femei (41,8% femei).
În această perioadă au fost susţinute la plasarea în câmpul muncii 200 persoane cu dizabilităţi (43,3% din nr. persoanelor cu dizabilităţi înregistrate), din care 101 femei (50,5% din nr. persoanelor cu dizabilități angajate total).
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, la AOFM s-au înregistrat cu statut de șomer 103 persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (22,3% din nr. total de șomeri cu dizabilități înregistrați), 191 persoane cu dizabilități s-au înregistrat cu vârsta cuprinsă între 30-49 ani (41,3%), iar 168 persoanele cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 50-63 ani (36,4%).
De la începutul anului au fost plasate în câmpul muncii mai multe persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 30-49 ani - 79 (39,5% din nr. persoanelor cu dizabilităţi angajate), 69 persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 50-63 ani (34,5% din nr. persoanelor cu dizabilităţi angajate), iar 52 persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (26,0% din nr. persoanelor cu dizabilităţi angajate) au fost plasate în câmpul muncii.
Din cele 462 persoane cu dizabilități înregistrate cu statut de șomer, dețin studii primare 13 pers.(2,8%), gimnaziale - 136 pers. (29,4%); liceale - 89 pers. (19,3%), secundar profesionale - 111 (24,1%), colegiale - 45 pers. (9,7%), iar studii superior universitare de licență și masterat - 68 pers. (14,7%).
În scopul facilitării integrării pe piaţa muncii, au urmat cursuri de formare profesională gratuite 37 persoane cu dizabilităţi (8,0% din nr. total de persoane cu dizabilități înregistrate). După absolvirea cursurilor au fost plasate în câmpul muncii 17 persoane cu dizabilități (45,9%).
Persoanele cu dizabilități care au absolvit cursuri în 9 luni ale anului 2018 au optat pentru meseriile/profesiile de bucătar (21,6%), frizer (13,5%), operator la calculatoare și calculatoare electronice (10,8%), contabil, lăcătuș instalator tehnică sanitară, croitor, operator în sala de cazane, barman, casier în sala de comerț, cofetar, cusător, manichiuristă, mecanic auto, tâmplar, țesător covoare.
Din măsurile pasive, au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 25 persoane cu dizabilităţi, iar de ajutor de șomaj au beneficiat 180 șomeri cu dizabilități.
La lucrările publice au fost antrenați 58 de șomeri din rîndul  persoanelor cu dizabilități.
Reabilitarea profesională a șomerilor cu dizabilități locomotorii, în anul 2018, 9 luni
În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 272 din 03.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională a şomerilor cu dizabilităţi locomotorii în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), au fost selectate şi pregătite 6 dosare a şomerilor cu dizabilităţi locomotorii care au fost prezentate la CREPOR și aceștia au beneficiat de servicii de reabilitare profesională.
În conformitate cu prevederile actelor normative enumerate, scopul serviciilor de reabilitare profesională acordate persoanelor cu dizabilităţi locomotorii este recuperarea sau compensarea funcţiilor dereglate ale organismului şi capacităţii de muncă, care din cauza stării de sănătate în interacţiune cu diverse împrejurări nu îşi poate desfăşura activitatea de muncă conform calificării. Conform prevederilor actelor normative din domeniu, ca urmare a acordării serviciilor de reabilitare profesională efectuate de către CREPOR, beneficiarii urmează sa fie angajaţi în câmpul muncii.