Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 August 2019 06:47

Campania Națională „Săptămîna antitrafic” în perioada 18-25 octombrie 2018

Campania Națională „Săptămîna antitrafic” în perioada 18-25 octombrie 2018

Prin prezenta Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează despre organizarea și desfășurarea în perioada 18-25 octombrie 2018 a Campaniei naţionale „Săptămîna antitrafic”, în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane (TFU) la 18 octombrie.
Evenimentul are ca scop informarea și sensibilizarea societății despre riscurile și consecințele TFU, despre realizările, dar și dificultățile în implementarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU, cu accent sporit pe domeniul respectării drepturilor omului. Republica Moldova la 19 mai 2006 a ratificat Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU.
În contextul desfășurării Campaniei naţionale „Săptămîna antitrafic”, în perioada 18-25 octombrie 2018 agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) vor organiza în comun cu partenerii locali măsuri de informare a populației, cu accent pe prevenirea fenomenului TFU și oferirea informațiilor despre oportunitățile de angajare în Republica Moldova și serviciile prestate de AOFM persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, posibilități de angajare legală peste hotare și riscul migrației ilegale.
Transparența pe piața muncii și promovarea serviciilor prestate prin intermediul AOFM este cu atît mai importantă cu cît structurile teritoriale ale ANOFM activează pe întreg teritoriul țării și pot facilita accesul celor care caută un loc de muncă la informații și servicii de integrare în câmpul muncii, inclusiv posibilitatea de a urma un curs de formare profesională gratuit.
 
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de servicii gratuite și informații despre piața muncii:
- direct la AOFM (adresele pot fi accesate: http://anofm.md/network/agency);
- apelînd gratuit Centrul de Apel - Piața Muncii la nr. 080001000 (apel din țară) și nr. +373 22838414 (apel din străinătate), de luni pînă vineri, în intervalul orelor 8:30-15:30;
- vizitînd Centrul de Informare despre Piața Muncii, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 90, de luni pînă vineri, în intervalul orelor 8:00-17:00;
- accesînd site-ul instituțional al ANOFM - www.anofm.md;
- accesînd portalul locurilor de muncă gestionat de ANOFM - www.angajat.md;
- participînd la tîrgurile locurilor de muncă organizate în teritoriu, dar și la cele on-line organizate periodic prin intermediul platformei www.e-angajare.md.
În cazul în care persoana intenționează să emigreze sau se confruntă cu o situație complicată (abuz, muncă forțată, violență în familie etc.) poate apela cu încredere la suportul:
- Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Unitatea Națională de Coordonare a Sistemului Național de Referire: tel. +373 22727274, e-mail: coordonator.snr@mmpsf.gov.md;
- Centrului Internațional „La strada”: gratuit la nr. 080077777 (apel din țară); +373 22233309 (apel din străinătate);
- ONG-ului „Interacțiune”: gratuit la nr. 080088888 (apel din țară); +373 53386030 (apel din străinătate).