Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 19 Septembrie 2019 23:14

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni