Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Aprilie 2019 20:54

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni