Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 16 Februarie 2019 00:38

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni