Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Noiembrie 2018 09:07

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni