Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 23 Mai 2019 22:08

Transfer de cunoștințe și schimb colegial de experiență cu privire la elaborarea cercetărilor în domeniul ocupării și migraţiei forţei de muncă

Transfer de cunoștințe și schimb colegial de experiență cu privire la elaborarea cercetărilor în domeniul ocupării și migraţiei forţei de muncă

În perioada 12-15 Septembrie 2018, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au efectuat o vizită de studiu la Observatorul Pieții Muncii și Observatorul Migrației din cadrul Agenției Regionale de Ocuparea Forței de Muncă Veneto, Italia.
 
În contextul creării Observatorului Pieții Muncii în cadrul ANOFM, vizita a avut ca scop cunoașterea aspectelor administrative și organizaționale ale Observatorului Pieței Muncii și Observatorul Migrației din cadrul Agenției Regionale de Ocuparea Forței de Muncă Veneto, Italia: statutul juridic, colaborarea cu alte departamente ale agenției pentru identificarea subiectelor de cercetare, cooperarea cu alți actori externi, domeniul cercetării pieții muncii, prezentarea/promovarea datelor, relația cu mass-media, cît și aspecte specifice privind imigranții/emigranții, etapele migrației, tendințele și cadrul legal etc.
 
Vizita a contribuit la sporirea cunoștințelor privind  aspectele instituţionale și organizatorice a unui Observator al muncii în cadrul agenției, sursele de date și metodele de cercetare utilizate pentru analiză și cercetări în domeniul ocupării forţei de muncă și a migrației.
 
La fel, a fost stabilit primul contact cu reprezentanții agenției Veneto Lavoro, în speranța unei colaborări ulterioare în scopul schimbului de bune practici privind buna organizare și funcționare a Observatorului Pieței Muncii din Republica Moldova.
 
Această activitate a fost organizată cu suportul Proiectului „Migrație și dezvoltare locală” (MiDL), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.