Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 23 Mai 2019 22:19

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Conform proiectului, ANOFM se reorganizează, prin fuziune cu 35 de agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, devenind autoritatea administrativă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu subdiviziuni teritoriale la nivel local, fără personalitate juridică, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul ocupării și migrației forței de muncă, protecției sociale în caz de șomaj. Efectivul limită a ANOFM va fi în număr de 250 de unităţi, dintre care aparatul central va constitui 50 de unități, iar subdiviziunile teritoriale - 200 unități.
 
Observatorul pieței muncii în cadrul ANOFM se constituie în baza Dispoziției Guvernului nr. 89-d din 24.08.2017 pentru punerea în aplicare a obiectivului privind instituirea Observatorului pieței muncii, stabilit în Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 și Foia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 14.01.2014. Aparatul central al ANOFM va fi responsabil de coordonarea implementării politicii de ocupare a forței de muncă la nivel național, coordonând activitatea subdiviziunilor teritoriale. De asemenea, exclusiv aparatului central al ANOFM îi vor revine funcțiile: de cercetare și prognoza pieței muncii, implementarea politicii de migrație a forței de muncă, achizițiile de bunuri și servicii pentru toate subdiviziunile teritoriale, efectuarea tuturor plăților legate de plata salariilor personalului, prestarea serviciilor, măsurilor de ocupare a forței de muncă, etc. Rolul subdiviziunilor teritoriale va fi deservirea directă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din raionul respectiv, monitorizarea pieței muncii și conlucrarea cu toți actorii de pe piața muncii la nivel local. Structura dată va permite implementarea și monitorizarea eficientă a serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, prin centrarea la nivel teritorial pe relaționarea directă cu clienții (șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă și angajatori).
 
Pentru definitivarea proiectului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită expunerea de propuneri și comentarii pe marginea acestuia.
Persoane responsabile
Anna Gherganova, Șef Direcția politici ocupaționale si de reglementare a migratiei tel. 022 268 851, email: anna.gherganova@msmps.gov.md
Fişiere 
ro_5743_proiectHGreorgANOFM-08.09.2018-pdf.pdf
ro_5743_regulament-ANOFM08.09.2018-pdf.pdf

Fişiere suplimentare
ro_5743_Nota-informativaHGreorg-08.09.2018-pdf.pdf
ro_5743_Anexa3-organingramaANOFM-08.09.2018-pdf.pdf
ro_5743_Anexa-nr.4Modificare-266-08.09.2018-pdf.pdf
 
sursa: particip.gov.md